Dokumenta

Potrebna viza za državljane Srbije. E-viza za Južni Sudan može se zatražiti na zvaničnom sajtu: https://www.evisa.gov.ss/eligibility tako što pronađete svoju zemlju u spisku, a potom kliknete na dugme "apply" u poslednjoj koloni tabele.

Stare informacije, ako vadite vizu za Južni Sudan u ambasadama:

Ambasada Južnog Sudana postoji u Briselu i Londonu, a možete se obratiti i nekoj od ambasada u obližnjim afričkim zemljama ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu pasoša i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš važenja najmanje još 6 mjeseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dvije fotografije za pasoš
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna viza za državljane Hrvatske. E-viza za Južni Sudan može se zatražiti na zvaničnom sajtu: https://www.evisa.gov.ss/eligibility tako što pronađete svoju zemlju u spisku, a potom kliknete na dugme "apply" u poslednjoj koloni tabele.

Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu ili Londonu, kao i u nekoj od okolnih afričkih zemalja ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Putovnica važenja najmanje još 6 mjeseci
- Dokaz iz banke o posjedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za osobne posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dvije fotografije za putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna viza za državljane Bosne i Hercegovine za putovanje u Južni Sudan. E-viza za Južni Sudan može se zatražiti na zvaničnom sajtu: https://www.evisa.gov.ss/eligibility tako što pronađete svoju zemlju u spisku, a potom kliknete na dugme "apply" u poslednjoj koloni tabele.

Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dve fotografije za pasoš/putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna je viza za državljane Crne Gore za putovanje u Južni Sudan. E-viza za Južni Sudan može se zatražiti na zvaničnom sajtu: https://www.evisa.gov.ss/eligibility tako što pronađete svoju zemlju u spisku, a potom kliknete na dugme "apply" u poslednjoj koloni tabele.

Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dve fotografije za pasoš/putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Trošak

sa jednim ulaskom 100 USD
sa dva ulaska 200 USD

USD 100, 200 ili 350, u zavisnosti od trajanja i broja ulazaka.

100-200-350 USD (zavisi od broja ulazaka i trajanju vize)

100-200-350 USD (30/90/180 dana)

Trajanje

Jedan ulazak, jedan mesec

ili

Više ulazaka, tri meseca

ili

Više ulazaka, 6 meseci

Jedan ulazak, jedan mjesec

ili

Više ulazaka, tri mjeseca

ili

Više ulazaka, 6 mjeseci

1 - 3 - 6 mjeseci

30, 90 ili 180 dana

Adresa

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

BRISEL
Adresa
Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles
Tel: +32 2 2802 355
Email: info@goss-brussels.com

LONDON
Embassy of The Republic Of South Sudan, London
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles
Tel: +32 2 2802 355
Email: info@goss-brussels.com


Embassy of The Republic Of South Sudan, London
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

UK
Embassy of The Republic Of South Sudan
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Adresa
Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

UK
Embassy of The Republic Of South Sudan
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Molimo da pre putovanja u Južni Sudan proverite aktuelnu bezbednosnu situaciju.

Prije putovanja provjerite trenutačnu bezbjednosnu situaciju u Južnom Sudanu.

Molimo vas da prije putovanja u Južni Sudan proverite aktuelnu bezbednosnu situaciju.

Molimo vas da prije putovanja u Južni Sudan provjerite aktuelnu bezbjednosnu situaciju.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Srbije. Ambasada Južnog Sudana postoji u Briselu i Londonu, a možete se obratiti i nekoj od ambasada u obližnjim afričkim zemljama ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu pasoša i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Pasoš važenja najmanje još 6 mjeseci - Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dvije fotografije za pasoš - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mesec ili Više ulazaka, tri meseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mjesec ili Više ulazaka, tri mjeseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Srbije. Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtev se predaje lično u ambasadi.
Trošak: 100 USD
Trajanje: -
Adresa: Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi: Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636 Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtev se predaje lično.
Adresa: Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636 Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 12. 2021
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Hrvatske. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu ili Londonu, kao i u nekoj od okolnih afričkih zemalja ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Putovnica važenja najmanje još 6 mjeseci - Dokaz iz banke o posjedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za osobne posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dvije fotografije za putovnicu - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mjesec ili Više ulazaka, tri mjeseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Adresa: Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles Tel: +32 2 2802 355 Email: info@goss-brussels.com Embassy of The Republic Of South Sudan, London 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Hrvatske. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu ili Londonu, kao i u nekoj od okolnih afričkih zemalja ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci - Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dve fotografije za pasoš/putovnicu - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 100 USD
Trajanje: -
Napomena: Prije putovanja provjerite trenutačnu bezbednosnu situaciju u Južnom Sudanu.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Hrvatske. Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtjev se predaje osobno u veleposlanstvu. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Adresa: Embassy of The Republic Of South Sudan 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 12. 2021
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Bosne i Hercegovine za putovanje u Južni Sudan. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci - Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dve fotografije za pasoš/putovnicu - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mjesec ili Više ulazaka, tri mjeseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Bosne i Hercegovine za putovanje u Južni Sudan. Dvije fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtjev se predaje lično u ambasadi. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.
Trošak: 100 $
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Adresa: Embassy of The Republic Of South Sudan 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 12. 2021
Dokumenta: Potrebna je viza za državljane Crne Gore za putovanje u Južni Sudan. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci - Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dve fotografije za pasoš/putovnicu - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mesec ili Više ulazaka, tri meseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: -
Napomena: -