Dokumenta

Potrebna viza za državljane Srbije. Ambasada Južnog Sudana postoji u Briselu i Londonu, a možete se obratiti i nekoj od ambasada u obližnjim afričkim zemljama ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu pasoša i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš važenja najmanje još 6 mjeseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dvije fotografije za pasoš
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna viza za državljane Hrvatske. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu ili Londonu, kao i u nekoj od okolnih afričkih zemalja ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz koji su priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavnu stranicu putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Putovnica važenja najmanje još 6 mjeseci
- Dokaz iz banke o posjedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za osobne posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dvije fotografije za putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna viza za državljane Bosne i Hercegovine za putovanje u Južni Sudan. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dve fotografije za pasoš/putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Potrebna je viza za državljane Crne Gore za putovanje u Južni Sudan. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.

Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu:

- Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice.
- Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci
- Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu
- Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu
- Dve fotografije za pasoš/putovnicu
- Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica)
- Povratna karta
- Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd.
- Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela

Trošak

30 dana - 50 engleskih funti
90 dana - 100 engleskih funti

30 dana - 50 engleskih funti
90 dana - 100 engleskih funti

30 dana - 50 engleskih funti
90 dana - 100 engleskih funti

30 dana - 50 engleskih funti
90 dana - 100 engleskih funti

Trajanje

Jedan ulazak, jedan mesec

ili

Više ulazaka, tri meseca

Jedan ulazak, jedan mjesec

ili

Više ulazaka, tri mjeseca

Jedan ulazak, jedan mjesec

ili

Više ulazaka, tri mjeseca

Jedan ulazak, jedan mesec

ili

Više ulazaka, tri meseca

Adresa

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

BRISEL
Adresa
Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles
Tel: +32 2 2802 355
Email: info@goss-brussels.com

LONDON
Embassy of The Republic Of South Sudan, London
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles
Tel: +32 2 2802 355
Email: info@goss-brussels.com


Embassy of The Republic Of South Sudan, London
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

UK
Embassy of The Republic Of South Sudan
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Adresa
Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi:

KENIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke

ETIOPIJA
Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636

UGANDA
Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625

UK
Embassy of The Republic Of South Sudan
16 Upper Woburn Place
UK, London, WC1H 0BS
Telephone: 0203 741 8083
www.embrss.org.uk

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Molimo da pre putovanja u Južni Sudan proverite aktuelnu bezbednosnu situaciju.

Prije putovanja provjerite trenutačnu bezbjednosnu situaciju u Južnom Sudanu.

Molimo vas da prije putovanja u Južni Sudan proverite aktuelnu bezbednosnu situaciju.

Molimo vas da prije putovanja u Južni Sudan provjerite aktuelnu bezbjednosnu situaciju.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Trajanje: Jedan ulazak, jedan mjesec ili Više ulazaka, tri mjeseca
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Srbije. Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtev se predaje lično u ambasadi.
Trošak: 100 USD
Trajanje: -
Adresa: Za vađenje vize u Keniji, Etiopiji ili Ugandi: Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke Embassy of the Republic of South Sudan Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636 Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtev se predaje lično.
Adresa: Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi, Kenya, Bishops Gate, 6th Floor, 5th Ngong Avenue/Bishop Road; tel: +254 20 271 1382; email: goss@iconnect.co.ke Embassy of the Republic of South Sudan Nairobi Addis Ababa, Ethiopia, P.O BOX 3140 1250; tel: +251 115 522636 Embassy of the Republic of South Sudan Kampala, Uganda, Plot 2 Sezibwa Road, Nakasero, P.O BOX 25664; tel: +256 414 271625
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Trošak: 30 dana - 50 engleskih funti 90 dana - 100 engleskih funti
Adresa: Veleposlanstvo Republike Južni Sudan, Bruxelles Tel: +32 2 2802 355 Email: info@goss-brussels.com Embassy of The Republic Of South Sudan, London 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Hrvatske. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu ili Londonu, kao i u nekoj od okolnih afričkih zemalja ukoliko tuda prolazite. Podaci iz ambasade Južnog Sudana u Londonu: - Formular za vizu, uz kojis u priloženi originali i fotokopije svih potrebnih dokumenta, uključujući i glavni stranicu pasoša/putovnice i dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. - Pasoš/putovnica važenja najmanje još 6 meseci - Dokaz iz banke o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Južnom Sudanu - Samo za lične posete: pozivno pismo od nekoga u Južnom Sudanu - Dve fotografije za pasoš/putovnicu - Potvrda o vakcinaciji (žuta groznica) - Povratna karta - Dokaz o povezanosti sa zemljom u kojoj imate stalno boravište, npr. dokaz o zaposlenju (odobrenje od poslodavca da budete odsutni sa radnog mesta) itd. - Adresa u Južnom Sudanu, npr. rezervacija hotela
Trošak: 100 USD
Trajanje: -
Napomena: Prije putovanja provjerite trenutačnu bezbednosnu situaciju u Južnom Sudanu.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Hrvatske. Dve fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtjev se predaje osobno u veleposlanstvu. Hrvatski državljani mogu se za podnošenje zahtjeva i detaljnije obavijesti obratiti Veleposlanstvu Republike Južni Sudan u Bruxellesu.
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Adresa: Embassy of The Republic Of South Sudan 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Potrebna viza za državljane Bosne i Hercegovine za putovanje u Južni Sudan. Dvije fotografije u boji, pozivno pismo, potvrda o vakcinaciji protiv žute groznice. Zahtjev se predaje lično u ambasadi. Možete se obratiti ambasadama republike Južni Sudan u Briselu ili Londonu, kao i u nekoj od zemalja u Africi ukoliko tuda prolazite.
Trošak: 100 $
Trajanje: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Adresa: Embassy of The Republic Of South Sudan 16 Upper Woburn Place UK, London, WC1H 0BS Telephone: 0203 741 8083 www.embrss.org.uk
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: -
Napomena: -