Dokumenta

-pasoš koji važi još makar 6 meseci i ima 2 slobodne strane
-2 skorije fotografije na beloj pozadini sa imenom aplikanta napisanim na zadnjoj strani
-formular sa www.angolaembassy.org.rs/file_download/3/visa_application.pdf
-dokumentacija ili korespondencija vezana za svrhu putovanja ili pozivno pismo upućeno konzulatu ili ambasadi
-pozivno pismo privatnog lica ili institucije u Angoli sa kontakt podacima
-plan puta
-dokaz o sredstvima u iznosu 100$ po danu u Angoli

Državljanima Hrvatske potrebna je viza za Angolu. Nadležno je veleposlanstvo Angole u Beču, Austrija.

Zvanični sajt je www.embangola.at/ ali trenutno (2019) nije u funkciji.

Viza za Angolu neophodna je državljanima Bosne i Hercegovine.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija.

www.angolaembassy.org.rs/

I – Obična viza za Angolu
- Popunjen formular za vizu
- Dve fotografije, veličina za pasoš, na beloj pozadini, ime podnosioca zahteva napisano na poležini fotografija.
- Pasoš sa važenjem najmanje 6 meseci
- Dokumentacija ili korespondencija u vezi sa svrhom putovanja, ILI pozivno pismo upućeno konzularnoj sekciji ambasade
- U slučaju stalnog prebivališta u inostranstvu, potrebno je uverenje o nekažnjavanju izdato od strane policije u zemlji porekla ili zemlji boravka
- Pozivno pismo za Angolu izdato od strane pojedinca ili institucije koji će biti kontaktirani u Angoli.
- Kopija plana puta
- Iznos od 100 američkih dolara u kešu.
- Dokaz o posedovanju sredstava za boravak u Angoli (100 američkih dolara po danu).

Viza za Angolu neophodna je državljanima Crne Gore.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija.

www.angolaembassy.org.rs/

POTREBNA DOKUMENTA:

I – Obična viza za Angolu
- Popunjen formular za vizu
- Dve fotografije, veličina za pasoš, na beloj pozadini, ime podnosioca zahteva napisano na poležini fotografija.
- Pasoš sa važenjem najmanje 6 meseci
- Dokumentacija ili korespondencija u vezi sa svrhom putovanja, ILI pozivno pismo upućeno konzularnoj sekciji ambasade
- U slučaju stalnog prebivališta u inostranstvu, potrebno je uverenje o nekažnjavanju izdato od strane policije u zemlji porekla ili zemlji boravka
- Pozivno pismo za Angolu izdato od strane pojedinca ili institucije koji će biti kontaktirani u Angoli.
- Kopija plana puta
- Iznos od 100 američkih dolara u kešu.
- Dokaz o posedovanju sredstava za boravak u Angoli (100 američkih dolara po danu).

Trošak

100$

-

100 $

100 $

Trajanje

30 dana

-

-

-

Adresa

Ambasada Republike Angole, Vladete Kovačevića 14, Beograd;

Telefoni: 011/ 2653-422, 3693-270; fax 011/ 2653-424

Sajt: www.angolaembassy.org.rs

Radno vreme: pon-pet, konzulat: 10h-14h, ambasada 09h-15h

Seilerstätte 15/10-11
1010 Wien
AUSTRIJA

Tel: 00 43 1 718 74 88
Fax: 00 43 1 718 74 86

Contacts:
Angola Embassy
Krupanjska 21
11000 Belgrade
Serbia

Phone numbers:
(0038111) 2666-457
(0038111) 3672-150

Fax number:
(0038111) 2660-729

Email:
ambasada.angole@sbb.rs
www.angolaembassy.org.rs

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija.

Contacts:
Angola Embassy
Krupanjska 21
11000 Belgrade
Serbia

Phone numbers:
(0038111) 2666-457
(0038111) 3672-150

Fax number:
(0038111) 2660-729

Email:
ambasada.angole@sbb.rs

Produženje

produžuje se u imigracionim sluzbama DESA i SME (turističku vizu je skoro nemoguce produžiti)

-

-

-

Napomena

Procedura vađenja vize traje do 8 dana

SAVJET ZA PUTOVANJE: Savjetujemo izbjegavanje putovanja u provinciju Cabinda te provincije uz granicu s DR Kongom: Lunda Norte i Lunda Sul, zbog djelovanja oružanih skupina, dok za ostali dio zemlje savjetujemo krajnji oprez, uz poštivanje uputa lokalnih vlasti.

Na izdavanje vize čeka se 5 dana. Na sajtu ambasade Angole u Beogradu možete pronaći sve podatke. Sajt ima samo englesku i portugalsku verziju.

Sajt ambasade Angole u Beogradu je na engleskom i portugalskom jeziku.

Detaljne informacije i kontakt:
www.angolaembassy.org.rs/the-consulate/visa-informations

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Kopija pasoša, 2 fotografije, formular sa www.angolaembassy.org.rs/images/visa_application.pdf (ne treba popunjavati drugu stranu)
Adresa: Ambasada Republike Angole, Vase Pelagića 32, Beograd; Telefoni: 011/ 369 02 41, 369 32 70; fax 011/ 369 01 91; Sajt: www.angolaembassy.org.rs Radno vreme: pon-pet, konzulat: 10h-13h, ambasada 09h-15h
Napomena: Procedura vađenja vize traje 14 dana

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Datum unosa: 18. 7. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Adresa: Adresa: Vladete Kovačevića 14 11000 Beograd Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 10,00 do 13,00 sati Tel: 00381 11 2653 422, 00381 11 3693 270 Fax: 00381 11 2653 424 ambasada.angole@sbb.rs www.angolaembassy.org
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: Viza za Angolu neophodna je državljanima Crne Gore. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija. http://www.angolaembassy.org.rs/
Trošak: The Embassy of the Republic of Angola in Belgrade presents its compliments and on this occasion would like to inform that as from March 1st 2014, all the payments concerning visa issuance and consular services should be made only via this Embassy’s bank account such as follows: Payment instructions: 32A: currency in USD 57A: beneficiary bank: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA BELGRADE SWIFT address: SOGYRSBG 59: beneficiary (account): IBAN: RS35 275000022000905080 THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ANGOLA BELGRADE 54A: correspondent bank in USD: SOCIETE GENERALE, NEW YORK SWIFT address: SOGEUS33 Currency in Serbian Dinars Uplatu na dinarski racun AMBASADE REPUBLIKE ANGOLE treba izvrsiti prema sledecim instrukcijama: Tekuci racun Societe Generale Banka Srbija AD —- 908-27501-22 Poziv na broj —- 256221022300160409 The Embassy of the Republic of Angola in Belgrade avails itself of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration. Embassy of the Republic of Angola, Belgrade, 18th February 2014
Adresa: Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija. Adresa: Vase Pelagića 32, Savski Venac, Senjak, Beograd Telefon: + 381 11 3693 270
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA
Datum unosa: 27. 7. 2015
Dokumenta: -
Trošak: -
Datum unosa: 18. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Angole u Beogradu, Republika Srbija. Adresa: Vase Pelagića 32, Savski Venac, Senjak, Beograd Telefon: + 381 11 3693 270
Datum unosa: 22. 6. 2014
Napomena: -