Dokumenta

-Zahtev od 1. juna 2014. mora biti podnet lično i tom prilikom se uzimaju biometrijski podaci
-Popunjen i potpisan zahtev BI 84E - isključivo na engleskom i crnim mastilom www.dfa.gov.za/sofia/documents/visa
-2 (dve) fotografije kao za pasoš
-pasoš sa najmanje 2 (dve) neiskorišćene stranice i koji važi ne manje od 30 dana od dana planiranog izlaska iz JAR
-potvrda o uplati takse
-vakcina protiv žute groznice ako se prolazi kroz afričke države u kojima se javlja ova bolest
-pozivno pismo od južnoafričke agencije uz detaljan plan puta ili rezervaciju hotela za ceo period boravka
-potvrdu o zaposlenju u originalu na kojoj se vidi visina plate, naziv radnog mesta i dokaz o dobijanju godišnjeg odmora u periodu u kom je planirana poseta.
-dokaz o posedovanju sredstava - izvod iz banke za poslednja tri meseca ili dokaz o kupovini čekova uz kopiju čekova.
-dokaz o rezervaciji avionskih karata kao i kopiju kupljene avionske karte prilikom podizanja vize.
-apostilom overen izvod iz matične knjige rođenih za maloletne i dozvolu roditelja ukoliko putuju bez njih
-mogu biti tražena i druga dokumenta poput polise zdravstvenog osiguranja.

ako je u pitanju poslovna viza - pozivno pismo kompanije koja poziva, kao i pismo kompanije koja šalje

tranzitna viza - posedovanje vize zemlje putovanja i povratna karta

Dobijena viza je samo za ulazak u JAR. Boravišna dozvola se dobija na graničnom prelazu. Podnosilac zaheva mora tačno navesti koju vizu/boravak želi. Po dolasku u JAR - ne može da je menja.

Dokumenta se donose lično isključivo u štampanoj formi, a potrebno je sledeće:

1) Popunjen formular koji će Vam proslediti ambasada putem mejla (budapest.consular@dirco.gov.za), a možete ga preuzeti i ovde
https://filetea.me/t1shMqXx5lHQzWoAwW6o8mczA

2) Datum isteka pasoša mora biti više od 30 dana od Vašeg odlaska iz Južne Afrike, a pasoš mora sadržani minimun 3 prazne strane.

3) Dve fotografije za pasoš (3.5 x 4.5 cm) na beloj pozadini

4) Potvrda o plaćenoj taksi za vizu. (43 Eur) Mora se uplatiti 3-4 dana pre posete ambasadi i potrebno je jasno navesti ime aplikanta prilikom bankovnog transfera.

5) Pismena izjava ili propratna dokumentacija koja detaljno objašnjava svrhu i dužinu posete (npr. visit, tourism, business, education or medical treatment). Tačna propratna dokumentacija zavisi od svrhe posete i potrebno je detaljno se raspitati putem telefona i mejla.


6) Pozivno pismo vašeg domaćina u Južnoj Africi, kao i kopija lične identifikacija (pasoš/lična karta) osobe koja vam šalje pozivno pismo. Pored pisma tražiće Vam i kontakt telefon domaćina, i zvati ga lično iz ambasade ukoliko bude potrebno da domaćin dostavi dodatne papire.

7) Potrebno je dostaviti rezidencijalnu adresu na kojoj ćete boraviti tokom svih dana u Južnoj Africi. Ukoliko ćete priložiti rezervaciju hotela ili ture, bitno je da Vam je pokriven ceo period boravka priloženim rezervacijama. Ukoliko odlazite u privatnu posetu, moguće je da će Vam tražiti vlasnički list ili drugi dokaz da je Vaš domaćin vlasnik nekretnine ili prijavljen na toj adresi, te ukoliko ste u mogućnost da to pribavite nije zgoreg imati i to sa sobom.

8) Dokaz o posedovanju dovoljnih novčanih sredstava u banci. Vrlo strogo se zahteva tromesečni izvod iz banke sa svim transakcijama u tom periodu, potpisan i overen od banke. Izvod na kome se vidi samo stanje na računu nije dovoljan. Bitno je da se vidi da je račun koji prilažete aktivan, kao i da na njemu ima dovoljno sredstava. Visina sredstava zavisi od dužine boravka. Ukoliko nisu zadovoljni priloženim, mogu tražiti dokaz o zaposlenju od poslodavca, o studijama, dodatne dokumente od banke, kao i tromesečni izvod od osobe koja će za Vas finansijski garantovati (domaćin iz JAR ili roditelji). Poželjno je da ova dokumentacija bude na engleskom.

9) Važeću povratnu kartu ili rezervaciju.

10) Sertifikat o vakcinaciji protiv žute groznice, ukoliko je aplikant putovao ili namerava da putuje ili prolazi kroz teritorije i zemlje zahvaćene ovom bolešću. To se odnosi na okolne Afričke zemlje, te ukoliko putujete kopnom, a ne direktnim letom u JAR, proverite na koje se to zemlje tačno odnosi.


11) Deca mlađa od 18:
- venčani list roditelja
- Rodni list deteta
- Overene kopije pasoša/ličnih dokumenata roditelja
- Pismena izjava o saglasnosti jednog od dva roditelja ili staratelja
- Pozivno pismo domaćina iz JAR koje će primiti dete, koje će sadržati adresu boravka
- kopiju ličnog dokumenta ili važećeg pasoša (ili vize tj. boravišne dozvole) osobe koja će primiti dete u JAR
- kontakt detalji roditelja ili staratelja

12) Za osobe preko 60 godina starosti, potrebno je priložiti zdravstveni sertifikat.

Sva dokumentacija koja nije na engleskom treba biti oficijalno prevedena.

Ukoliko putujete u grupi potrebno je da na svakoj individualnoj aplikacije zakačite spisak putnika iz te grupe, kao i da jasno navedete imena svih putnika ukoliko vršite uplatu viza jednom transakcijom.
Grupom se smatraju 3 ili više putnika.

Uz aplikaciju za vizu (visitor' visa) za period duži od 3 meseca (90 dana), prilaže se i sertifikat od policije (police clearance certificate), medicinski izveštaj (medical report BI-811) i radiološki izveštaj (radiological report BI-806).

Dokumenta se donose lično isključivo u štampanoj formi, a potrebno je sledeće:

1) Popunjen formular koji će Vam proslediti ambasada putem mejla (budapest.consular@dirco.gov.za), a možete ga preuzeti i ovde
https://filetea.me/t1shMqXx5lHQzWoAwW6o8mczA

2) Datum isteka pasoša mora biti više od 30 dana od Vašeg odlaska iz Južne Afrike, a pasoš mora sadržani minimun 3 prazne strane.

3) Dve fotografije za pasoš (3.5 x 4.5 cm) na beloj pozadini

4) Potvrda o plaćenoj taksi za vizu. (43 Eur) Mora se uplatiti 3-4 dana pre posete ambasadi i potrebno je jasno navesti ime aplikanta prilikom bankovnog transfera.

5) Pismena izjava ili propratna dokumentacija koja detaljno objašnjava svrhu i dužinu posete (npr. visit, tourism, business, education or medical treatment). Tačna propratna dokumentacija zavisi od svrhe posete i potrebno je detaljno se raspitati putem telefona i mejla.


6) Pozivno pismo vašeg domaćina u Južnoj Africi, kao i kopija lične identifikacija (pasoš/lična karta) osobe koja vam šalje pozivno pismo. Pored pisma tražiće Vam i kontakt telefon domaćina, i zvati ga lično iz ambasade ukoliko bude potrebno da domaćin dostavi dodatne papire.

7) Potrebno je dostaviti rezidencijalnu adresu na kojoj ćete boraviti tokom svih dana u Južnoj Africi. Ukoliko ćete priložiti rezervaciju hotela ili ture, bitno je da Vam je pokriven ceo period boravka priloženim rezervacijama. Ukoliko odlazite u privatnu posetu, moguće je da će Vam tražiti vlasnički list ili drugi dokaz da je Vaš domaćin vlasnik nekretnine ili prijavljen na toj adresi, te ukoliko ste u mogućnost da to pribavite nije zgoreg imati i to sa sobom.

8) Dokaz o posedovanju dovoljnih novčanih sredstava u banci. Vrlo strogo se zahteva tromesečni izvod iz banke sa svim transakcijama u tom periodu, potpisan i overen od banke. Izvod na kome se vidi samo stanje na računu nije dovoljan. Bitno je da se vidi da je račun koji prilažete aktivan, kao i da na njemu ima dovoljno sredstava. Visina sredstava zavisi od dužine boravka. Ukoliko nisu zadovoljni priloženim, mogu tražiti dokaz o zaposlenju od poslodavca, o studijama, dodatne dokumente od banke, kao i tromesečni izvod od osobe koja će za Vas finansijski garantovati (domaćin iz JAR ili roditelji). Poželjno je da ova dokumentacija bude na engleskom.

9) Važeću povratnu kartu ili rezervaciju.

10) Sertifikat o vakcinaciji protiv žute groznice, ukoliko je aplikant putovao ili namerava da putuje ili prolazi kroz teritorije i zemlje zahvaćene ovom bolešću. To se odnosi na okolne Afričke zemlje, te ukoliko putujete kopnom, a ne direktnim letom u JAR, proverite na koje se to zemlje tačno odnosi.


11) Deca mlađa od 18:
- venčani list roditelja
- Rodni list deteta
- Overene kopije pasoša/ličnih dokumenata roditelja
- Pismena izjava o saglasnosti jednog od dva roditelja ili staratelja
- Pozivno pismo domaćina iz JAR koje će primiti dete, koje će sadržati adresu boravka
- kopiju ličnog dokumenta ili važećeg pasoša (ili vize tj. boravišne dozvole) osobe koja će primiti dete u JAR
- kontakt detalji roditelja ili staratelja

12) Za osobe preko 60 godina starosti, potrebno je priložiti zdravstveni sertifikat.

Sva dokumentacija koja nije na engleskom treba biti oficijalno prevedena.

Ukoliko putujete u grupi potrebno je da na svakoj individualnoj aplikacije zakačite spisak putnika iz te grupe, kao i da jasno navedete imena svih putnika ukoliko vršite uplatu viza jednom transakcijom.
Grupom se smatraju 3 ili više putnika.

Uz aplikaciju za vizu (visitor' visa) za period duži od 3 meseca (90 dana), prilaže se i sertifikat od policije (police clearance certificate), medicinski izveštaj (medical report BI-811) i radiološki izveštaj (radiological report BI-806).

Dokumenta se donose lično isključivo u štampanoj formi, a potrebno je sledeće:

1) Popunjen formular koji će Vam proslediti ambasada putem mejla (budapest.consular@dirco.gov.za), a možete ga preuzeti i ovde
https://filetea.me/t1shMqXx5lHQzWoAwW6o8mczA

2) Datum isteka pasoša mora biti više od 30 dana od Vašeg odlaska iz Južne Afrike, a pasoš mora sadržani minimun 3 prazne strane.

3) Dve fotografije za pasoš (3.5 x 4.5 cm) na beloj pozadini

4) Potvrda o plaćenoj taksi za vizu. (43 Eur) Mora se uplatiti 3-4 dana pre posete ambasadi i potrebno je jasno navesti ime aplikanta prilikom bankovnog transfera.

5) Pismena izjava ili propratna dokumentacija koja detaljno objašnjava svrhu i dužinu posete (npr. visit, tourism, business, education or medical treatment). Tačna propratna dokumentacija zavisi od svrhe posete i potrebno je detaljno se raspitati putem telefona i mejla.


6) Pozivno pismo vašeg domaćina u Južnoj Africi, kao i kopija lične identifikacija (pasoš/lična karta) osobe koja vam šalje pozivno pismo. Pored pisma tražiće Vam i kontakt telefon domaćina, i zvati ga lično iz ambasade ukoliko bude potrebno da domaćin dostavi dodatne papire.

7) Potrebno je dostaviti rezidencijalnu adresu na kojoj ćete boraviti tokom svih dana u Južnoj Africi. Ukoliko ćete priložiti rezervaciju hotela ili ture, bitno je da Vam je pokriven ceo period boravka priloženim rezervacijama. Ukoliko odlazite u privatnu posetu, moguće je da će Vam tražiti vlasnički list ili drugi dokaz da je Vaš domaćin vlasnik nekretnine ili prijavljen na toj adresi, te ukoliko ste u mogućnost da to pribavite nije zgoreg imati i to sa sobom.

8) Dokaz o posedovanju dovoljnih novčanih sredstava u banci. Vrlo strogo se zahteva tromesečni izvod iz banke sa svim transakcijama u tom periodu, potpisan i overen od banke. Izvod na kome se vidi samo stanje na računu nije dovoljan. Bitno je da se vidi da je račun koji prilažete aktivan, kao i da na njemu ima dovoljno sredstava. Visina sredstava zavisi od dužine boravka. Ukoliko nisu zadovoljni priloženim, mogu tražiti dokaz o zaposlenju od poslodavca, o studijama, dodatne dokumente od banke, kao i tromesečni izvod od osobe koja će za Vas finansijski garantovati (domaćin iz JAR ili roditelji). Poželjno je da ova dokumentacija bude na engleskom.

9) Važeću povratnu kartu ili rezervaciju.

10) Sertifikat o vakcinaciji protiv žute groznice, ukoliko je aplikant putovao ili namerava da putuje ili prolazi kroz teritorije i zemlje zahvaćene ovom bolešću. To se odnosi na okolne Afričke zemlje, te ukoliko putujete kopnom, a ne direktnim letom u JAR, proverite na koje se to zemlje tačno odnosi.


11) Deca mlađa od 18:
- venčani list roditelja
- Rodni list deteta
- Overene kopije pasoša/ličnih dokumenata roditelja
- Pismena izjava o saglasnosti jednog od dva roditelja ili staratelja
- Pozivno pismo domaćina iz JAR koje će primiti dete, koje će sadržati adresu boravka
- kopiju ličnog dokumenta ili važećeg pasoša (ili vize tj. boravišne dozvole) osobe koja će primiti dete u JAR
- kontakt detalji roditelja ili staratelja

12) Za osobe preko 60 godina starosti, potrebno je priložiti zdravstveni sertifikat.

Sva dokumentacija koja nije na engleskom treba biti oficijalno prevedena.

Ukoliko putujete u grupi potrebno je da na svakoj individualnoj aplikacije zakačite spisak putnika iz te grupe, kao i da jasno navedete imena svih putnika ukoliko vršite uplatu viza jednom transakcijom.
Grupom se smatraju 3 ili više putnika.

Uz aplikaciju za vizu (visitor' visa) za period duži od 3 meseca (90 dana), prilaže se i sertifikat od policije (police clearance certificate), medicinski izveštaj (medical report BI-811) i radiološki izveštaj (radiological report BI-806).

Trošak

65 leva / 35e

Uplata mora biti izvršena u Rajfajzen banci keš uplatom na račun ambasade (Bank : RAIFFEISENBANK Account number: BG09 RZBB 9155 106 500 2001 BIC : RZBBBGSF ) a nikako transferom, na dan predaje zahteva. Poziv na broj na uplatnici mora biti broj pasoša.

Viza košta 43- eura i uplaćuje se direktno na račun Ambasade, bankovnim transferom. Neke banke uzimaju veliku proviziju za doznake prema inostranstvu, te ukoliko imate mogućnost plaćanja preko kreditne ili debitne kartice, možete uštedeti. Ambasada će vam poslati mejlom instrukciju za transfer novca. Uplata se mora izvršiti nekoliko radnih dana pre posete ambasadi, i poželjno je poneti dokaz o uplati u vidu izvoda ili potvrde od banke.

-

-

Trajanje

90 dana

Postupak vize zavisi od toga da li ste doneli svu potrebnu dokumentaciju, a zvanično izmedju 1 - 5 radnih dana. Vrlo su strogi, i mogu uvek zahtevati još papira, bez obzira na ono što su Vam rekli preko telefona ili u mejlu, te budite spremni na tu mogućnost.
Odlazak u ambasadu se zakazuje telefonom ili putem mejla
budapest.consular@dirco.gov.za

-

-

Adresa

Za Srbiju je akreditovana ambasada u Bugarskoj

South African Embassy
26 Bacho Kiro Street
2nd Floor
Sofia
1000
Republic of Bulgaria
Tel : +359 2 939 5015

sofia.consular@dirco.gov.za
Monday, Tuesday and Thursday : 10:00 – 12:00 for submissions
Wednesday and Friday : 14:00 – 15:00 for visa collection

Za izdavanje vize za hrvatske građane nadležna je ambasada u Budimpešti.

Adresa:
Budapest
Gárdonyi Géza utca 17.
1026 Budapest
MAĐARSKA


Tel: 00 36 1 39 20 999, konz.: 00 36 1 20 07 834
Fax: 00 36 1 20 07 277

Radno Vreme konzulata za predavanje papira
8.30 - 12:00
a PON - ČET rade i od 13h - 15h za podizanje vize ili telefonsku komunikaciju. Ambasada ne radi tokom svih državnih praznika (JAR i Mađarskih).


U Zagrebu postoji konzulat, sa počasnim konzulom, ali oni nisu nadležni za vizne poslove.

Tel: +385 1 4680 981
Vinkovićeva 7
Zagreb

Ambasada Južnoafričke Republike u Atini
60 Kifissias Avenue, Marousi, 15125, Athens, Greece

Tel: 0030 210 617 8020

athens.consular@dirco.gov.za

Ambasada Južnoafričke Republike u Atini, Grčka.

Adresa: 60 An. Kifissias 15125, Maroussi, Atina, Grčka

Telefon: + 30210 61 06 645

Produženje

-

-

-

-

Napomena

12.12.2023. Sve je moguće završiti preko agencije bez odlaska u Sofiju.

1.1.2023. nije potrebno putovati u Sofiju - u Beogradu postoji agencija koja zavrsava ceo posao.

11.mart.2016. Kopija pasoša se ostavlja u ambasadi a zatim pasoš kada se vratite u Srbiju DHL-om šalje u Sofiju na viziranje i vraća DHL-om nazad.
Usmena potvrda iz ambasade je da više nije potreban depozit od 1000e, već samo izveštaj iz banke.

Od 2. februara 2015. za Srbiju je nadležna ambasada u Sofiji.

Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka:

In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted.
www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/

Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR.
www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf

SAVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog vrlo visoke stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i razbojstvima. Hrvatskim državljanima savjetujemo oprez u pojedinim dijelovima najvećih južnoafričkih gradova, posebno u Pretoriji, Johannesburgu, Cape Townu, Strandu i Durbanu, te striktno poštivanje uputa lokalnih vlasti.

Hrvatskim državljanima više nije potrebna viza za tranzit preko međunarodnih zračnih luka u Južnoj Africi. (podatak sa sajta hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova).

Savjeti za putovanje: Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, putna isprava mora važiti najmanje dodatnih šest mjeseci i osoba mora imati najmanje divje prazne stranice u putnoj ispravi. U suprotnom, bez obzira na vizu, osoba može biti vraćena sa granice. Viza se može produžiti u zemlji prije isteka važenja iste. Preporučuje se prije putovanja kontaktirati nadležnu Ambasadu i zatražiti najnovije informacije o uvjetima ulaska u zemlju.

Sigurnosni uslovi: Postoji rizik putovanja zbog zabilježene vrlo visoke stope kriminala.
Zone rizika: U Johannesburgi, izbjegavti kvartove Hillbrow, Yeoville, Berea i Bruma. Biti na oprezu u Central Business District (CBD) a naručito na autobuskoj stanici Rotunda.
U Durbanu, izbjegavati šetalište uz more Victoria noću, podzemne prolaze Workshop Shopping Centra, i luku Victoria, kao i Point Road, okolicu Wheel Shopping Complexa, i uvijek biti na oprezu na plaži.
U gradu Cabo ne bi trebalo šetati noću.
Izbjegavati željezničke stanice a naručito vožnju linijom Johanesburgo-Pretoria i uopće prigradske linije.
Zone srednjeg rizika: Urbane zone noću.
Zone bez problema: Sva turistička odredišta.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Obična putna isprava: DA

Diplomatska putna isprava: DA

Službena putna isprava: DA


Za vize nadležna je Ambasada Južnoafričke Republike u Atini, Grčka.

Adresa: 60 An. Kifissias 15125, Maroussi, Atina, Grčka

Telefon: + 30210 61 06 645

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 1. 2023
Napomena: 1.1.2023. nije potrebno putovati u Sofiju - u Beogradu postoji agencija koja zavrsava ceo posao. 11.mart.2016. Kopija pasoša se ostavlja u ambasadi a zatim pasoš kada se vratite u Srbiju DHL-om šalje u Sofiju na viziranje i vraća DHL-om nazad. Usmena potvrda iz ambasade je da više nije potreban depozit od 1000e, već samo izveštaj iz banke. Od 2. februara 2015. za Srbiju je nadležna ambasada u Sofiji. Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka: In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted. http://www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/ Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf
Datum unosa: 15. 1. 2019
Napomena: 11.mart.2016. Kopija pasoša se ostavlja u ambasadi a zatim pasoš kada se vratite u Srbiju DHL-om šalje u Sofiju na viziranje i vraća DHL-om nazad. Usmena potvrda iz ambasade je da više nije potreban depozit od 1000e, već samo izveštaj iz banke. Od 2. februara 2015. za Srbiju je nadležna ambasada u Sofiji. Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka: In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted. http://www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/ Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf
Datum unosa: 11. 3. 2016
Napomena: 11.mart.2016. Kopija pasoša se ostavlja u ambasadi a zatim pasoš kada se vratite u Srbiju DHL-om šalje u Sofiju na viziranje i vraća DHL-om nazad. Od 2. februara 2015. za Srbiju je nadležna ambasada u Sofiji. Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka: In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted. http://www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/ Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf
Datum unosa: 11. 3. 2016
Trošak: 65 leva Uplata mora biti izvršena u Rajfajzen banci keš uplatom na račun ambasade (Bank : RAIFFEISENBANK Account number: BG09 RZBB 9155 106 500 2001 BIC : RZBBBGSF ) a nikako transferom, na dan predaje zahteva. Poziv na broj na uplatnici mora biti broj pasoša.
Datum unosa: 25. 1. 2015
Trošak: 84 leva Uplata mora biti izvršena u Rajfajzen banci keš uplatom na račun ambasade (Bank : RAIFFEISENBANK Account number: BG09 RZBB 9155 106 500 2001 BIC : RZBBBGSF ) a nikako transferom, dan pred predaju zahteva. Poziv na broj na uplatnici mora biti broj pasoša.
Trajanje: -
Napomena: Od 2. februara 2015. za Srbiju je nadležna ambasada u Sofiji. Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka: In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted. http://www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/ Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf
Datum unosa: 24. 1. 2015
Dokumenta: -Zahtev od 1. juna 2014. mora biti podnet lično i tom prilikom se uzimaju biometrijski podaci -Popunjen i potpisan zahtev BI 84E - isključivo na engleskom i crnim mastilom http://www.dfa.gov.za/sofia/documents/visa -2 (dve) fotografije kao za pasoš -pasoš sa najmanje 1 (dve) neiskorišćene stranice i koji važi ne manje od 30 dana od dana planiranog izlaska iz JAR -potvrda o uplati takse -vakcina protiv žute groznice ako se prolazi kroz afričke države u kojima se javlja ova bolest -pozivno pismo od južnoafričke agencije uz detaljan plan puta ili rezervaciju hotela za ceo period boravka -potvrdu o zaposlenju u originalu na kojoj se vidi visina plate, naziv radnog mesta i dokaz o dobijanju godišnjeg odmora u periodu u kom je planirana poseta. -dokaz o posedovanju sredstava - izvod iz banke za poslednja tri meseca ili dokaz o kupovini čekova uz kopiju čekova. -dokaz o rezervaciji avionskih karata kao i kopiju kupljene avionske karte prilikom podizanja vize. -apostilom overen izvod iz matične knjige rođenih za maloletne i dozvolu roditelja ukoliko putuju bez njih -mogu biti tražena i druga dokumenta poput polise zdravstvenog osiguranja. ako je u pitanju poslovna viza - pozivno pismo kompanije koja poziva, kao i pismo kompanije koja šalje tranzitna viza - posedovanje vize zemlje putovanja i povratna karta Dobijena viza je samo za ulazak u JAR. Boravišna dozvola se dobija na graničnom prelazu. Podnosilac zaheva mora tačno navesti koju vizu/boravak želi. Po dolasku u JAR - ne može da je menja.
Datum unosa: 10. 1. 2015
Dokumenta: -Zahtev od 1. juna 2014. mora biti podnet lično i tom prilikom se uzimaju biometrijski podaci -Popunjen i potpisan zahtev DHA-84 http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/DHA-84form11.pdf -2 (dve) fotografije kao za pasoš -pasoš sa najmanje 3 (tri) neiskorišćene stranice i koji važi ne manje od 30 dana od dana planiranog izlaska iz JAR -uplata takse od 43 evra isključivo na račun ambasade -vakcina protiv žute groznice ako se prolazi kroz afričke države u kojima se javlja ova bolest -dokaz o posedovanju sredstava - najmanje 3000 južnoafričkih randa (oko 200 evra) što se može dokazati overenim izvodom iz banke za poslednja tri meseca, putnim čekovima ili pozivnim pismom sponzora. -posetioci koji putuju avionom moraju da imaju povratnu kartu (ili rezervaciju) ili moraju da polože depozit u iznosu od 900 evra. -izjavu o planiranim aktivnostima i trajanju puta -ukoliko se planira poseta nekom događaju onda i pismo organizacije koja ga održava u kom mora biti istaknuto da li će učešće na događaju biti plaćeno. -dokaz o smeštaju ili pozivno pismo JAR državljanina ili rezidenta. -izvod iz matične knjige rođenih za maloletne -mogu biti tražena i druga dokumenta poput polise zdravstvenog osiguranja. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/REQVISITORSVISA.pdf ako je u pitanju poslovna viza - pozivno pismo kompanije koja poziva, kao i pismo kompanije koja šalje tranzitna viza - posedovanje vize zemlje putovanja i povratna karta Dobijena viza je samo za ulazak u JAR. Boravišna dozvola se dobija na graničnom prelazu. Podnosilac zaheva mora tačno navesti koju vizu/boravak želi. Po dolasku u JAR - ne može da je menja.
Trošak: 43 evra
Adresa: Za Srbiju je akreditovana ambasada u Grčkoj (formulari su sa sajta ambasade JAR u Austriji jer ambasada u Atini nema sajt) South African Embassy 60 Kifissias Avenue Marousi 15125 Athens Tel: + 30 210 617 8020 Fax: + 30 210 610 6636 athens.consular@dirco.gov.za
Napomena: Od 1. juna 2014. obavezno je lično predavanje zahteva radi prikupljanja biometrijskih podataka: In-Person Appearance Required for All Visa Applications: Upon filing any visa application at the South African Consulate General abroad, the applicant will now be required to appear in person at the time of the filing to submit his/her biometric data. Previously, applicants were able to lodge application packages via mail or a third-party visa agent; however, this will no longer be permitted. http://www.relocatemagazine.com/relocation-news/new-regulations-south-africa/1602/ Za maloletnu decu koja putuju sa roditeljima je neophodan i izvod iz matične knjige rođenih gde se vide podaci o roditeljima. Ukoliko dete putuje sa jednim roditeljem neophodno je overeno ovlašćenje ili sudska odluka. Ukoliko dete putuje sa nekim drugim neophodno je da ima izvod iz matične knjige rođenih, ovlašćenje roditelja, kopije pasopša roditelja i kontakt podatke roditelja. Maloletnici koji putuju sami moraju da imaju overenu dozvolu roditelja i pismo osobe koja će se o njima starati u JAR. http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/URGENT_NOTICE_TO_ALL_PERSONS_TRAVELLING_WITH_CHILDREN_TO_SOUTH_AFRICA.pdf
Datum unosa: 13. 8. 2014
Adresa: Za Srbiju je akreditovana ambasada u Grčkoj South African Embassy 60 Kifissias Avenue Marousi 15125 Athens Tel: + 30 210 617 8020 Fax: + 30 210 610 6636 athens.consular@dirco.gov.za ili eventualno South African Embassy/Visa Section Sandgasse 33 Vienna, Austria Tel: **43-1-3206493-19/20 Fax: **43-1-320 0814 Radno vreme: Pon–Pet 08:30 – 12:00 vienna.consular(at)dirco.gov.za http://www.suedafrika-botschaft.at/en.html
Datum unosa: 13. 8. 2014
Adresa: South African Embassy/Visa Section Sandgasse 33 Vienna, Austria Tel: **43-1-3206493-19/20 Fax: **43-1-320 0814 Radno vreme: Pon–Pet 08:30 – 12:00 vienna.consular(at)dirco.gov.za http://www.suedafrika-botschaft.at/en.html
Datum unosa: 22. 7. 2014
Dokumenta: Pasoš (važnost najmanje 30 dana pre isteka vize, minimum dve prazne stranice), dovoljno sredstava (potvrda banke, gotov novac, kreditna karta, potvrda da pozivalac snosi sve troškove, zdravstvena potvrda), žuta knjižica - ukoliko se kreće iz, odnosno ulazi u region gde je ona potrebna. ako je u pitanju poslovna viza - pozivno pismo kompanije koja poziva, kao i pismo kompanije koja šalje tranzitna viza - posedovanje vize zemlje putovanja i povratna karta Dobijena viza je samo za ulazak u JAR. Boravišna dozvola se dobija na graničnom prelazu. Podnosilac zaheva mora tačno navesti koju vizu/boravak želi. Po dolasku u JAR - ne može da je menja.
Trošak: 70 evra
Adresa: Atina: South African Embassy 60 Kifissias Avenue Marousi 15125 Athens Postal Add: P. O. Box 61152 GR 151-10 Athens Tel: + 30 210 610 6645 Fax: + 30 210 610 6640 (Consular) Fax: + 30 210 610 6636 (Admin) Fax: + 30 210 610 6636 (Trade) E-mail: athens.info@foreign.gov.za (General) athens.consular@foreign.gov.za (Consular) athens.trade@foreign.gov.za (Trade)
Napomena: Na vizu se čeka 10 dana; taksa se plaća unapred i, bez obzira na odgovor, nepovratna je.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Napomena: SAVJET ZA PUTOVANJE: Postoji rizik putovanja zbog vrlo visoke stope kriminala koji se očituje u oružanim pljačkama i razbojstvima. Hrvatskim državljanima savjetujemo oprez u pojedinim dijelovima najvećih južnoafričkih gradova, posebno u Pretoriji, Johannesburgu, Cape Townu, Strandu i Durbanu, te striktno poštivanje uputa lokalnih vlasti.
Datum unosa: 10. 1. 2015
Dokumenta: Dokumenta se donose lično isključivo u štampanoj formi, a potrebno je sledeće: 1) Popunjen formular koji će Vam proslediti ambasada putem mejla (budapest.consular@dirco.gov.za), a možete ga preuzeti i ovde https://filetea.me/t1shMqXx5lHQzWoAwW6o8mczA 2) Datum isteka pasoša mora biti više od 30 dana od Vašeg odlaska iz Južne Afrike, a pasoš mora sadržani minimun 3 prazne strane. 3) Dve fotografije za pasoš (3.5 x 4.5 cm) na beloj pozadini 4) Potvrda o plaćenoj taksi za vizu. (43 Eur) Mora se uplatiti 3-4 dana pre posete ambasadi i potrebno je jasno navesti ime aplikanta prilikom bankovnog transfera. 5) Pismena izjava ili propratna dokumentacija koja detaljno objašnjava svrhu i dužinu posete (npr. visit, tourism, business, education or medical treatment). Tačna propratna dokumentacija zavisi od svrhe posete i potrebno je detaljno se raspitati putem telefona i mejla. 6) Pozivno pismo vašeg domaćina u Južnoj Africi, kao i kopija lične identifikacija (pasoš/lična karta) osobe koja vam šalje pozivno pismo. Pored pisma tražiće Vam i kontakt telefon domaćina, i zvati ga lično iz ambasade ukoliko bude potrebno da domaćin dostavi dodatne papire. 7) Potrebno je dostaviti rezidencijalnu adresu na kojoj ćete boraviti tokom svih dana u Južnoj Africi. Ukoliko ćete priložiti rezervaciju hotela ili ture, bitno je da Vam je pokriven ceo period boravka priloženim rezervacijama. Ukoliko odlazite u privatnu posetu, moguće je da će Vam tražiti vlasnički list ili drugi dokaz da je Vaš domaćin vlasnik nekretnine ili prijavljen na toj adresi, te ukoliko ste u mogućnost da to pribavite nije zgoreg imati i to sa sobom. 8) Dokaz o posedovanju dovoljnih novčanih sredstava u banci. Vrlo strogo se zahteva tromesečni izvod iz banke sa svim transakcijama u tom periodu, potpisan i overen od banke. Izvod na kome se vidi samo stanje na računu nije dovoljan. Bitno je da se vidi da je račun koji prilažete aktivan, kao i da na njemu ima dovoljno sredstava. Visina sredstava zavisi od dužine boravka. Ukoliko nisu zadovoljni priloženim, mogu tražiti dokaz o zaposlenju od poslodavca, o studijama, dodatne dokumente od banke, kao i tromesečni izvod od osobe koja će za Vas finansijski garantovati (domaćin iz JAR ili roditelji). Poželjno je da ova dokumentacija bude na engleskom. 9) Važeću povratnu kartu ili rezervaciju. 10) Sertifikat o vakcinaciji protiv žute groznice, ukoliko je aplikant putovao ili namerava da putuje ili prolazi kroz teritorije i zemlje zahvaćene ovom bolešću. To se odnosi na okolne Afričke zemlje, te ukoliko putujete kopnom, a ne direktnim letom u JAR, proverite na koje se to zemlje tačno odnosi. 11) Deca mlađa od 18: - venčani list roditelja - Rodni list deteta - Overene kopije pasoša/ličnih dokumenata roditelja - Pismena izjava o saglasnosti jednog od dva roditelja ili staratelja - Pozivno pismo domaćina iz JAR koje će primiti dete, koje će sadržati adresu boravka - kopiju ličnog dokumenta ili važećeg pasoša (ili vize tj. boravišne dozvole) osobe koja će primiti dete u JAR - kontakt detalji roditelja ili staratelja 12) Za osobe preko 60 godina starosti, potrebno je priložiti zdravstveni sertifikat. Sva dokumentacija koja nije na engleskom treba biti oficijalno prevedena. Ukoliko putujete u grupi potrebno je da na svakoj individualnoj aplikacije zakačite spisak putnika iz te grupe, kao i da jasno navedete imena svih putnika ukoliko vršite uplatu viza jednom transakcijom. Grupom se smatraju 3 ili više putnika. Uz aplikaciju za vizu (visitor' visa) za period duži od 3 meseca (90 dana), prilaže se i sertifikat od policije (police clearance certificate), medicinski izveštaj (medical report BI-811) i radiološki izveštaj (radiological report BI-806). *informacije važeće Januara 2015.
Adresa: Za izdavanje vize za hrvatske građane nadležna je ambasada u Budimpešti. Adresa: Budapest Gárdonyi Géza utca 17. 1026 Budapest MAĐARSKA Tel: 00 36 1 39 20 999, konz.: 00 36 1 20 07 834 Fax: 00 36 1 20 07 277 Radno Vreme konzulata za predavanje papira 8.30 - 12:00 a PON - ČET rade i od 13h - 15h za podizanje vize ili telefonsku komunikaciju. U Zagrebu postoji konzulat, sa počasnim konzulom, ali oni nisu nadležni za vizne poslove. Tel: +385 1 4680 981 Vinkovićeva 7 Zagreb
Datum unosa: 10. 1. 2015
Dokumenta: Dokumenta se donose lično isključivo u štampanoj formi, a potrebno je sledeće: 1) Popunjen formular koji će Vam proslediti ambasada putem mejla, a možete ga preuzeti i ovde 2) Datum isteka pasoša mora biti više od 30 dana od Vašeg odlaska iz Južne Afrike, a pasoš mora sadržani minimun 3 prazne strane. 3) Dve fotografije za pasoš (3.5 x 4.5 cm) na beloj pozadini 4) Potvrda o plaćenoj taksi za vizu. (43 Eur) Mora se uplatiti 3-4 dana pre posete ambasadi i potrebno je jasno navesti ime aplikanta prilikom bankovnog transfera. 5) Pismena izjava ili propratna dokumentacija koja detaljno objašnjava svrhu i dužinu posete (npr. visit, tourism, business, education or medical treatment). Tačna propratna dokumentacija zavisi od svrhe posete i potrebno je detaljno se raspitati putem telefona i mejla. 6) Pozivno pismo vašeg domaćina u Južnoj Africi, kao i kopija lične identifikacija (pasoš/lična karta) osobe koja vam šalje to pismo. 7) Potrebno je dostaviti rezidencijalnu adresu na kojoj ćete boraviti tokom svih dana u Južnoj Africi. Ukoliko ćete priložiti rezervaciju hotela ili ture, gledajte da su Vam svi dani pokriveni priloženim rezervacijama. Ukoliko odlazite u privatnu posetu, moguće je da će Vam tražiti vlasnički list ili dokaz da je vaš domaćin vlasnik nekretnine na toj adresi, te ukoliko ste u mogućnost da to pribavite nije zgoreg poneti to sa sobom. 8) Dokaz o posedovanju dovoljnih novčanih sredstava u banci. Vrlo strogo se zahteva isključivo tromesečni izvod iz banke sa svim transakcijama u tom periodu, potpisan i overen od banke. Izvod na kome se vidi samo stanje na računu nije dovoljan. Bitno je da se vidi da je račun koji prilažete aktivan, kao i da na njemu ima dovoljno sredstava. Ukoliko nisu zadovoljni priloženim, mogu tražiti dokaz o zaposlenju od poslodavca, dodatne dokumente od banke, kao i tromesečni izvod od osobe koja će za Vas garantovati (domaćin iz JAR ili roditelji). Poželjno je da ova dokumentacija bude na engleskom. 9) Važeću povratnu kartu ili rezervaciju. 10) Sertifikat o vakcinaciji protiv žute groznice, ukoliko je aplikant putovao ili namerava da putuje ili prolazi kroz teritorije i zemlje zahvaćene ovom bolešću. To se odnosi na okolne Afričke zemlje, te ukoliko putujete kopnom, a ne direktnim letom u JAR, proverite na koje se to zemlje tačno odnosi. 11) Deca mlađa od 18: - venčani list roditelja - Rodni list deteta - Overene kopije pasoša/ličnih dokumenata roditelja - Pismena izjava o saglasnosti jednog od dva roditelja ili staratelja - Pozivno pismo domaćina iz JAR koje će primiti dete, koje će sadržati adresu boravka - kopiju ličnog dokumenta ili važećeg pasoša (ili vize tj. boravišne dozvole) osobe koja će primiti dete u JAR - kontakt detalji roditelja ili staratelja 12) Za osobe preko 60 godina starosti, potrebno je priložiti zdravstveni sertifikat. Sva dokumentacija koja nije na engleskom treba biti oficijalno prevedena. Ukoliko putujete u grupi potrebno je da na svakoj individualnoj aplikacije zakačite spisak putnika iz te grupe, kao i da jasno navedete imena svih putnika ukoliko vršite uplatu viza jednom transakcijom. Grupom se smatraju 3 ili više putnika. Uz aplikaciju za vizu (visitor' visa) za period duži od 3 meseca (90 dana), prilaže se i sertifikat od policije (police clearance certificate), medicinski izveštaj (medical report BI-811) i radiološki izveštaj (radiological report BI-806).
Datum unosa: 10. 1. 2015
Dokumenta: -
Datum unosa: 13. 9. 2014
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Vinkovićeva 7 Zagreb Tel: +385 1 4680 981
Datum unosa: 14. 8. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Datum unosa: 15. 1. 2019
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 15. 1. 2019
Dokumenta: -
Datum unosa: 11. 3. 2016
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za vandalize vize nadležna je Ambasadi Južnoafričke Republike u Atini, Grčka. Adresa: 60 An. Kifissias 15125, Maroussi, Atina, Grčka Telefon: + 30210 61 06 645
Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -