Dokumenta

Pasoš, i potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtev za vašu vizu, zatim da vam pošalje broj tog zahteva kako bi se u ambasadi u Beogradu proverilo da li vam je stigao zahtev. Obično je potrebno 7-10 dana da taj zahtev službenim putem stigne iz Libije; 2 fotografije.

Sudeći po sajtu Ministarstva inostranih poslova R. Srbije, viza za Libiju može se dobiti i na graničnom prelazu:

Turistička viza može se dobiti u libijskom diplomatskom predstavništvu ili prilikom dolaska na granicu Libije (bez prethodnog odlaska u libijsku ambasadu), na aerodromu ili na bilo kojoj kopnenoj granici sa Tunisom i Egiptom. Prilikom apliciranja za ovu vizu dokumenti i potrebni podaci su: kopija stranice putne isprave na kojoj se nalazi fotografija, spisak lokacija koje lice namerava posetiti TOKOM boravka u Libiji, zanimanje i validnost pasoša. Proces za izdavanja - dobijanje viza na granici : potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odeljenju za imigracije, čime se lice prijavljuje za " odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu pre dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unapred jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.

Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u veleposlanstvu Libije u Zagrebu ili na graničnim prijelazima.

U VELEPOSLANSTVU:

Potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtjev za vašu vizu. Zatim vam šalje referentni broj zahtjeva kako bi se u veleposlanstvu provjerilo da li je zahtjev stigao. To obično traje 7-10 dana.

U veleposlanstvo morate odneti putovnicu (važenja najmanje još 6 mjeseci), dvije fotografije, popunjen formular, referentni broj zahtjeva za vizu.


NA GRANIČNOM PRIJELAZU:

Potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odjelu za imigracije, čime se lice prijavljuje za "odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu prije dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unaprijed jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.

Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u ambasadi Libije u Sarajevu ili na graničnom prijelazu.

U AMBASADI:

Potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtjev za vašu vizu. Zatim vam šalje referentni broj zahtjeva kako bi se u ambasadi provjerilo da li je zahtjev stigao. To obično traje 7-10 dana.

U ambasadu morate odneti pasoš (važenja najmanje još 6 mjeseci), dvije fotografije, popunjen formular, referentni broj zahtjeva za vizu.


NA GRANIČNOM PRIJELAZU:

Potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odjelu za imigracije, čime se lice prijavljuje za "odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu prije dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unaprijed jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.

Državljanima Crne Gore potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u ambasadi Libije ili na graničnom prijelazu. Najbliže ambasade su u Beogradu i Sarajevu.

U AMBASADI:

Potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtjev za vašu vizu. Zatim vam šalje referentni broj zahtjeva kako bi se u ambasadi provjerilo da li je zahtjev stigao. To obično traje 7-10 dana.

U ambasadu morate odneti pasoš (važenja najmanje još 6 mjeseci), dvije fotografije, popunjen formular, referentni broj zahtjeva za vizu.


NA GRANIČNOM PRIJELAZU:

Potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odjelu za imigracije, čime se lice prijavljuje za "odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu prije dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unaprijed jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.

Trošak

Porodična, posetilačka, turistička i poslovna koštaju 2050, multi 3050, radna 2550, hitna poslovna 4050 i hitna radna 5050 dinara. Viza za dete u pasošu košta 550 dinara po detetu, a produženje vize koja nije iskorišćena 1000 dinara.

-

-

-

Trajanje

30 dana

30 - 45 dana

30-45 dana

30-45 dana

Adresa

Ambasada Libije u Beogradu
Sime Lozanića 8
Tel: 2663-445; 2668-253
Fax: 3670-805
E-mail: libyaamb@eunet.rs
-----------
Radno vreme konzularnog odeljenja:
Pon – Čet: 10.00-13.00h

Gornje Prekrižje 51B
Zagreb

Tel: +385 1 46 29 250
Fax: +385 1 46 29 279

libya-embassy.zg@email.t-com.hr

Libijska Ambasada
Patriotske lige 45
Sarajevo

Tel: + (387 33) 200 621
(+387) (33) 226 271

libijskaambasada@hotmail.com
libyanembassy.sarajevo@gmail.com

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 – 15:00

Ambasada Libije u Beogradu
Sime Lozanića 8
Tel: 2663-445; 2668-253
Fax: 3670-805
E-mail: libyaamb@eunet.rs
-----------
Radno vreme konzularnog odeljenja:
Pon – Čet: 10.00-13.00h

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Na izdavanje vize čeka se 7 dana.

U pasošu ne smete imati izraelski pečat.

U Libiji je došlo do pogoršanja političko–bezbednosne situacije, posebno u gradskim centrima u Tripoliju, Sirtu, Bengaziju i Derni. Ovakav razvoj je za posledicu imao da su brojni strani državljani i pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva napustila Libiju, a prisutan je povećani rizik od oružanih pljački, otmice stranaca i napada na stanovništvo.

Ministarstvo Inostranih poslova apeluje na građane Republike Srbije da izbegavaju odlaske u Libiju. Građanima Republike Srbije koji se nalaze u Libiji preporučujemo napuštanje zemlje.

Državljani Republike Srbije kojima je potrebna konzularna pomoć i zaštita treba da se obrate Ambasadi Republike Srbije u Tripoliju.

Adresa Ambasade Republike Srbije u Tripoliju je: Kvart Ben Ašur, Abdal Ben Salam,P.O.Box 1087 TRIPOLI. Brojevi telefona Ambasade su: +21821/333-54-04, + 21821/333-33-92, +21821/333-08-19, +21821/362-32-05, + 21821 / 362-32-06

U putovnici ne smete imati izraelski pečat.

Bezbednosna situacija u Libiji je veoma loša i putovanje se ne preporuča.

Sigurnosni uslovi: Veoma složeni.
Nesigurne zone: Zintan, Ben Velid, Derna, krajnji jug Libije.

U pasošu/putovnici ne smete imati izraelski pečat.

U pasošu ne smete imati izraelski pečat.

Prije odlaska u Libiju obavijestite se detaljno o bezbednosnoj situaciji.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: Na izdavanje vize čeka se 7 dana. U Libiji je došlo do pogoršanja političko–bezbednosne situacije, posebno u gradskim centrima u Tripoliju, Sirtu, Bengaziju i Derni. Ovakav razvoj je za posledicu imao da su brojni strani državljani i pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva napustila Libiju, a prisutan je povećani rizik od oružanih pljački, otmice stranaca i napada na stanovništvo. Ministarstvo Inostranih poslova apeluje na građane Republike Srbije da izbegavaju odlaske u Libiju. Građanima Republike Srbije koji se nalaze u Libiji preporučujemo napuštanje zemlje. Državljani Republike Srbije kojima je potrebna konzularna pomoć i zaštita treba da se obrate Ambasadi Republike Srbije u Tripoliju. Adresa Ambasade Republike Srbije u Tripoliju je: Kvart Ben Ašur, Abdal Ben Salam,P.O.Box 1087 TRIPOLI. Brojevi telefona Ambasade su: +21821/333-54-04, + 21821/333-33-92, +21821/333-08-19, +21821/362-32-05, + 21821 / 362-32-06
Datum unosa: 22. 7. 2014
Dokumenta: Pasoš, i potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtev za vašu vizu, zatim da vam pošalje broj tog zahteva kako bi se u ambasadi u Beogradu proverilo da li vam je stigao zahtev. Obično je potrebno 7-10 dana da taj zahtev službenim putem stigne iz Libije; 2 fotografije.
Adresa: Ambasada Libije, Sime Lozanića 6, Beograd; telefon: 011/ 266 34 45; Fax: 011/ 367 08 05
Napomena: Na izdavanje vize čeka se 7 dana.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: Bezbednosna situacija u Libiji je veoma loša i putovanje se ne preporuča.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u veleposlanstvu Libije u Zagrebu ili na graničnim prelazima. U VELEPOSLANSTVU: Potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtjev za vašu vizu. Zatim vam šalje referentni broj zahtjeva kako bi se u veleposlanstvu provjerilo da li je zahtjev stigao. To obično traje 7-10 dana. U veleposlanstvo morate odneti putovnicu (važenja najmanje još 6 mjeseci), dvije fotografije, popunjen formular, referentni broj zahtjeva za vizu. NA GRANIČNOM PRELAZU: Potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odeljenju za imigracije, čime se lice prijavljuje za "odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu prije dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unaprijed jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u veleposlanstvu Libije ili na graničnom prelazu. Najbliža veleposlanstva nalaze se u Sarajevu i Beogradu. U VELEPOSLANSTVU: Potrebno je da neko u Libiji preda službeni zahtjev za vašu vizu. Zatim vam šalje referentni broj zahtjeva kako bi se u veleposlanstvu provjerilo da li je zahtjev stigao. To obično traje 7-10 dana. U veleposlanstvo morate odneti putovnicu (važenja najmanje još 6 mjeseci), dvije fotografije, popunjen formular, referentni broj zahtjeva za vizu. NA GRANIČNOM PRELAZU: Potrebno je poslati dokumenta putem E-maila (direktno ili najčešće preko agencije) libijskom Odeljenju za imigracije, čime se lice prijavljuje za "odobrenje za vizu ". Sam proces traje 2 do 10 dana. Ovo odobrenje poznato je po nazivu "referentni broj za vizu "ili" broj odobrenja za vizu". Odobrenje se koristi kako bi se dobila viza prilikom dolaska na granicu. Napomena: većina avio kompanija traži na uvid kopiju odobrenja za vizu prije dozvole ukrcavanja u avion. Oni koji dolaze kopnenim putem ne moraju imati kopiju odobrenja unaprijed jer će agent operatera biti prisutan na granici i završiti potrebne formalnosti oko ulaska u zemlju. U ovom slučaju mogu se koristiti samo originalna dokumenta.
Adresa: Gornje Prekrižje 51B Zagreb Tel: +385 1 46 29 250 Fax: +385 1 46 29 279
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Hrvatske potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u veleposlanstvu Libije. Najbliža veleposlanstva nalaze se u Sarajevu i Beogradu.
Trajanje: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: Sigurnosni uslovi: Veoma složeni. Nesigurne zone: Zintan, Ben Velid, Derna, krajnji jug Libije.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u ambasadi Libije u Sarajevu.
Trajanje: -
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Adresa: Patriotske lige 45 Sarajevo Tel: + (387 33) 200 621 libijskaambasada@hotmail.com Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 – 15:00

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Crne Gore potrebna je viza za putovanje u Libiju. Viza se može zatražiti u ambasadi Libije. Najbliže ambasade su u Beogradu i Sarajevu.
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Libije u Beogradu, Republika Srbija. Adresa: Sime Lozanića 6, Beograd Tel: + 381 11 2663 445
Napomena:
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA
Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -