Dokumenta

Državljanima Srbije za turistički boravak do 60 dana nije potrebna viza.

Viza nije potrebna.

Viza nije potrebna za boravak do 60 dana

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

90 dana.

-

-

Adresa

Ambasada Samoe, 123 Avenue Franklin Eoosevelt Bde 14,

B 11050 Brisel, Belgija; tel.: + 99322/660 8454; fax: +99322/675 0336

Veleposlanstvo Nezavisne Države Samoe u Bruxellesu
Tel: 0032 2 660 8454
Fax: 0032 2 675 0336
Email: samoaembassy@skynet.be

-

Ambasada Samoe

Adresa ambasade: Av. Franklin Roosevelt Bde 14

11050 Brisel, Belgija

Telefon: +322 660 8454

Produženje

Da

-

-

-

Napomena

Više informacija na sajtu: www.samoaimmigration.gov.ws

-

-

Državljani Crne Gore mogu putovati bez vize na osnovu važeće putne isprave za turističku posjetu do 60 dana uz važnost putne isprave od najmanje 6 mjeseci.
Za državljane Crne Gore nadležna je Ambasada Samoe u Briselu, Belgija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 20. 8. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 11. 6. 2015
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 10. 6. 2015
Napomena: Državljani Crne Gore mogu putovati bez vize na osnovu važeće putne isprave za turističku posjetu do 30 dana uz važnost putne isprave od najmanje 6 mjeseci. Za državljane Crne Gore nadležna je Ambasada Samoe u Briselu, Belgija.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -