Dokumenta

Državljanima Republike Srbije, viza za Palestinu nije potrebna.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada, pon-pet 9h-15h

Maglajska 14, Beograd; tel.: 011/36-71-407;

fax: 011/36-71-336; e-mail: ambpal@eunet.rs

Maglajska 14
Beograd
Srbija

Tel: +381 11 36-71-407
ambpal@eunet.rs

Ul. Džinina br. 33
Sarajevo

Tel: + (387 33) 571 445, + (387 33) 571 446

www.palestinianembassy.ba
sarajevo@palestinianembassy.ba

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 15:00

Ambasada Palestine

Adresa: Maglajska 14, Beograd

Tel: + 381 11 3671 407.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu (na sve vrste putnih isprava)
Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Palestine u Beogradu, Republika Srbija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Adresa: Mesto vađenja vize: Ambasada, pon-pet 9h-15h Maglajska 14, Beograd; tel.: 011/36-71-407; fax: 011/36-71-336; e-mail: ambpal@eunet.rs

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 19. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -