Dokumenta

U ambasadi: pozivno pismo ili pismeno objašnjenje o planu puta, povratna karta, podatak o hotelu ili pismeno objašnjenje o planu puta i adresi boravka. Ambasada zadužena za Srbiju je u Rimu.

Alternativa je Visa on arrival: ista dokumenta (mada ih niti zadržavaju, niti gledaju)

-

-

-

Trošak

Ambasada: zavisi od zemlje do zemlje
Visa on arrival: 51 $ (plaća se u banci koja je iza imigracionog šaltera) može i u evrima, ali bolje USD.

-

-

-

Trajanje

Ambasada: do 5 radnih dana
Visa on arrival: 15 minuta

-

-

-

Adresa

Embassy of Bangladesh, ul. Rejtana 15 m. 20-21,

02-516 Warszaw, Poland; Tel: 994822/ 848 3200, 848 0637; Fax: + 994822/848 4974

Wassenaarseweg 39
2596 CG Den Haag
NIZOZEMSKA

Tel: 00 31 70 328 37 22
Fax: 00 31 70 328 35 24

Ambasada Narodne Republike Bangladeš u Hagu
Wassenaarseweg 39, 2596 CG, The Hague
Tel: 0031 70 328 37 22
Fax: 0031 70 328 35 24
mission.hague@mofa.gov.bd

Počasni generalni konzulat Bangladeša
Počasni generalni konzul gdin Hajrudin Somun
Husrefa Redžića 13, 71000 Sarajevo
+ (387 33) 665 444
hsomun@hotmail.com

Ambasada Bangladeša
Rejtana 15
Varšavi
Poljska
Telefon: + 4622 848 3200.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Postoji informacija da se viza za Bangladeš može dobiti i na aerodromu u Daki za boravak do 90 dana, cena je 50 USD$. Proveriti u ambasadi pre polaska na put!

Moguće je i na aerodromu u Čitagongu (niko nije pravio problem zbog toga što nisam imao vizu)

-

Građani BiH ne moraju lično dolaziti u Ambasadu, već dokumente mogu poslati poštom ili kurirom, a po dobijanju vize pasoši se vraćaju na isti način.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Viza se može zatražiti u Ambasadi Bangladeša.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 7. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Napomena: Postoji informacija da se viza za Bangladeš može dobiti i na aerodromu u Daki za boravak do 90 dana, cena je 50 USD$. Proveriti u ambasadi pre polaska na put!

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -