Dokumenta

Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu ili u luci.

Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, treba da kontraktirate ambasadu u Džakarti, ili u konzulate u Kupangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Od konzula uzmete potvrdu i na osnovu nje na granici dobijete vizu. Ukoliko ne možete da stupite u kontakt sa nekom ambasadom ili konzulatom sve je moguće obaviti i online. Neophodno je popuniti formular https://dl.dropboxusercontent.com/u/15825999/forms/Application%20Class%201%20%26%202%20fillable.pdf sa sve fotografijom i potpisom i sa kopijom pasoša, povratne karte, izvoda iz banke i eventualno pozivnog pisma poslati na informacaosm@gmail.com. Obrada traje minimum 10 radnih dana. Ukoliko dobijete odobrenje izdaje se “Visa Application Authorization” koju štampate i sa njom na granici dobijate vizu u pasoš.

Osim toga neophodno je ispuniti uslove za ulazak u državu a to je dokaz da imate rezervisan smeštaj ili pozivno pismo, kao i dokaz da raspolažate dovoljnim sredstvima da sami finansirate boravak u Istočnom Timoru - 100 $ za svaki ulazak u zemlju i 50$ po danu, kao i plan puta tj. povratnu kartu, odnosno dovoljno sredstava da platite odlazak iz zemlje.

migracao.gov.tl/?page_id=32#OTHER

Viza nije potrebna.

-

-

Trošak

Cena je (bila) 30 $. Od kraja maja 2015. trebalo bi da je besplatna.

-

-

-

Trajanje

Do 30 dana.

90 dana

-

-

Adresa

-

Embassy of Timor-Leste
Holy See - Vatican - Italy
Via Cavour 285, P.5-Int.10
00184 Roma RM, Italia
Tel: (+39) 06 4782 4537
Fax: (+39) 06 4788 3366
Email: embtimor_santase@yahoo.it

Embassy of Timor-Leste
Holy See - Vatican - Italy
Via Cavour 285, P.5-Int.10
00184 Roma RM, Italia
Tel: (+39) 06 4782 4537
Fax: (+39) 06 4788 3366
Email: embtimor_santase@yahoo.it

-

Produženje

Da, do 90 dana.

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Viza se dobija po dolasku u Istočni Timor.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 8. 8. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu. Cena je (bila) 30 $. Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, treba da kontraktirate ambasadu u Džakarti, ili u konzulate u Kupangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Od konzula uzmete potvrdu i na osnovu nje na granici dobijete vizu. Od kraja maja 2015. trebalo bi da je besplatna. Osim toga neophodno je ispuniti uslove za ulazak u državu a to je dokaz da imate rezervisan smeštaj ili pozivno pismo, kao i dokaz da raspolažate dovoljnim sredstvima da sami finansirate boravak u Istočnom Timoru - 100 $ za svaki ulazak u zemlju i 50$ po danu, kao i plan puta tj. povratnu kartu, odnosno dovoljno sredstava da platite odlazak iz zemlje. http://migracao.gov.tl/?page_id=32#OTHER
Trošak: 30$ i mora se platiti u dolarima.
Datum unosa: 8. 8. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu. Cena je (bila) 30 $. Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, treba da kontraktirate ambasadu u Džakarti, ili u konzulate u Kupangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Od konzula uzmete potvrdu i na osnovu nje na granici dobijete vizu. Od kraja maja 2015. trebalo bi da je besplatna. Osim toga neophodno je ispuniti uslove za ulazak u državu a to je dokaz da imate rezervisan smeštaj ili pozivno pismo, kao i dokaz da raspolažate dovoljnim sredstvima da sami finansirate boravak u Istočnom Timoru - 100 $ za svaki ulazak u zemlju i 50$ po danu, kao i plan puta tj. povratnu kartu, odnosno dovoljno sredstava da platite odlazak iz zemlje.
Datum unosa: 6. 8. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu. Cena je (bila) 30 $. Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, treba da kontraktirate ambasadu u Džakarti, ili u konzulate u Kupangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Od konzula uzmete potvrdu i na osnovu nje na granici dobijete vizu. Od kraja maja 2015. trebalo bi da je besplatna.
Datum unosa: 4. 7. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu. Treba da imate rezervisan hostel ili pozivno pismo, kao i dokaz da raspolažate dovoljnim sredstvima da sami finansirate boravak na Timoru - 100 $ za svaki ulazak u zemlju i 50$ po danu, kao i plan puta tj. povratnu kartu, odnosno dovoljno sredstava da platite odlazak iz zemlje. Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, za vizu treba aplicirati u ambasadi u Džakarti, ili u konzulatu u Kopangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Na vizu se čeka oko deset radnih dana.
Datum unosa: 4. 7. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu. Treba da imate rezervisan hostel ili pozivno pismo, kao i dokaz da raspolažate dovoljnim sredstvima da sami finansirate boravak na Timoru - 10 $ za svaki ulazak i 50$ po danu, kao i plan puta tj. povratnu kartu. Ako u Istočni Timor dolazite kopnenim putem, iz Indonezije, za vizu treba aplicirati u ambasadi u Džakarti, ili u konzulatu u Kopangu (Zapadni Timor) ili u Denpasaru (Bali). Na vizu se čeka oko deset radnih dana.
Datum unosa: 10. 6. 2015
Dokumenta: Državljani Srbije vizu dobijaju po dolasku u Istočni Timor na aerodromu.
Trošak: -
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 20. 8. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Napomena: -