Dokumenta

Državljanima Srbije je potrebna viza za ulazak u DNRK.

Procedura je najjednostavnija kada se obavlja preko turističke agencije koja organizuje posetu. Tada se umesto vize u pasošu dobija turistička karta, koja se predaje vodiču po dolasku u DNRK. Od dokumenata je potrebna samo jedna digitalna fotografija.

-

-

-

Trošak

Turistička karta košta 50€

-

-

-

Trajanje

Trajanje turističke karte je jednako trajanju posete.

-

-

-

Adresa

EMBASSY OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA, Mladost-1, Blvd Andrei Sakharov, res.4, Sofia 1784, Bulgaria; Tel: (++359 2) 975 3340, 974 6111; Fax: (++359 2) 974 5567, 974 6111; e-mail: saebyolk@yahoo.com, radno vreme: 9h-12h i 13:30h-17h.

The Embassy of the Democratic People's Republic of Korea in Beijing, No. 11, Ritan Bei Lu, Jianguomen Wai, Chaoyang District Beijing, China 100600. Telephone: (86-10) 6532-6639 (Visa Office) Telephone: (86-10) 65312-1186 Facsimile: (86-10) 6532-6056.

Sos. Nordului 6, Sektor 1
Bukurešt
RUMUNJSKA

Tel: +40 21 232 19 94
Fax: +40 21 232 19 92

Sos.Nordului Nr.6, Sector 1
Bukurešt
Rumunija

Tel: + (40 21) 232 0579, 232 1994

ambasadarpdc@yahoo.com

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 – 17:00

Ambasada Koreje

Adresa ambasade: Ž.K. Mladost 1 Bul. A. Saharov REZ 4
Sofija, Bugarska
Telefon: + 3592 975 3340.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Nakon posete DNRK, u slučaju ulaska preko turističke karte nikakav trag ne ostaje u pasošu - karta je odvojen dokument, a nijedna Koreja ne pečatira pasoše.

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Koreje u Sofiji, Bugarska.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 30. 8. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -