Dokumenta

1. privatna putovanja:

- pasoš (važnost šest meseci)

- 2 fotografije

- 2 formulara

- original pozivnog pisma overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

Ukoliko se poseduje overeno pismo, viza se može dobiti i na aerodromu u Ashgabadu.

Viza - lično ili putem pošte. Rok za izdavanje vize - 4-5 dana. Ako istog dana cena vize se uvećava za 50 %

2. službena putovanja:

- pasoš (važnost 6 meseci)

- 2 formulara

- pozivno pismo poslovnog partnera overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

3. turistička putovanja:

- PI (važnost 6 meseci)

- 2 formulara

- 2 fotografije

- pozivno pismo turističke agencije overeno od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana

4. Tranzit:
- pasoš
- fotokopija prve strane pasoša u boji
- 2 fotografije
- 2 popunjena formulara
- pismena izjava u kojoj se obrazlaže zašto, kada i kako želite da putujete
- viza za odredišnu zemlju (ukoliko vam nije potrebna, naglasite to u izjavi)

-

-

-

Trošak

Tranzitna viza košta 35 USD.
10 USD se plaća prilikom predaje zahteva, a ako vam viza bude odobrena, doplaćuje se još 25 USD.
Izdavanje vize po hitnom postupku košta 85 USD.

-

-

-

Trajanje

Tranzitna viza traje 5 dana

-

-

-

Adresa

Embassy of Turkmenistan, Argentinienstrasse 22, 1040 Wien, Austria; Tel/ Fax: + 99431/503 6470

Ambasada Turkmenistana u Biškeku,
+996312881232
Baitik Baatir 9
Biškek
Kirgistan

Str. Cringului 5, Sector 1
Bukurešt
RUMUNJSKA

Tel: 00 40 21 316 90 66/67
Fax: 0040-21 316 90 46

Veleposlanstvo Turkmenistana u Beču

Tel: 0043 1 5036470; 0043 1 5036472
Fax:+43-1 5036473

Embassy of Turkmenistan
13, rue Picot
F-75116 Paris
France

Tel: +33 (1) 47550536

Ambasada Turkmenistana
Adresa ambasade: Argentinine strasse 22
1040 Wien, Austrija
Telefon: + 431 503 64 70.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Posle Kovida, tranzitne vize se izdaju samo u nekim ambasadama, npr. u Jerevanu i Biškeku.

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Turkmenistana u Beču, Austrija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: 1. privatna putovanja: - pasoš (važnost šest meseci) - 2 fotografije - 2 formulara - original pozivnog pisma overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana Ukoliko se poseduje overeno pismo, viza se može dobiti i na aerodromu u Ashgabadu. Viza - lično ili putem pošte. Rok za izdavanje vize - 4-5 dana. Ako istog dana cena vize se uvećava za 50 % 2. službena putovanja: - pasoš (važnost 6 meseci) - 2 formulara - pozivno pismo poslovnog partnera overenog od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana 3. turistička putovanja: - PI (važnost 6 meseci) - 2 formulara - 2 fotografije - pozivno pismo turističke agencije overeno od strane DKONZ MIP-a Turkmenistana
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Embassy of Turkmenistan, Argentinienstrasse 22, 1040 Wien, Austria; Tel/ Fax: + 99431/503 6470
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -