Dokumenta

Državljanima Srbije nisu potrebne vize za posete i boravak u Izraelu do tri meseca.

Viza nije potrebna za turističku posjetu.

Viza se izdaje u svim Ambasadama Izraela u svijetu putem odgovarajućih aplikacija (najbliže Ambasade Izraela su u Beogradu i Budimpešti)

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 47. (Bulevar Mira, Dedinje) Beograd; tel: 011-364-35-00; fax: 011-364-35-55; 011-36-70-304

web: belgrade.mfa.gov.il e-mail: info@belgrade.mfa.gov.il

Radno vreme: ponedeljak-petak 10h-13h

Ulica grada Vukovara 271/11
Zagreb

Tel: +385 1 61 69 500
Fax: +385 1 61 69 555

Karađorđevića 47 (Bulevar Mira, Dedinje)
Beograd
Srbija
Tel: +381 (0) 11-364-35-00

https://embassies.gov.il/beograd/Pages/default.aspx
info@belgrade.mfa.gov.il

Ambasada Izraela
Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br.47,
Beograd
Tel: + 381 11 3643500.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Izlazak iz zemlje se plaća 30€.

Putovnica mora vrijediti još najmanje šest mjeseci od trenutka ulaska u Izrael.

Viza za Izrael ( nosioci BiH pasoša)
Državljanima BiH je još uvijek potrebna viza za Izrael koja se može dobiti u Beogradu ( prema neprovjerenim informacijama, ista se može izvaditi u Zagrebu). Na web stranici ambasade se nalaze sve informacije glede potrebnih dokumenata.Generalno, potrebno je uvjerenje o radnom statusu/studiranju, izvod bankovnog računa, ispunjena aplikacija, prosjek plate, kopija avionske karte, itd...Moguće je ovlastiti osobu u Beogradu koja može da preda i preuzme pasoš.Onaj ko predaje pasoš, neka bude spreman na ispitivanje. Ambasada traži nekoliko dana za izdavanje viza, u izuzetnim slučajevima ( poslovnim posjetama) moguće je dobiti vizu isti dan, ali se nemojte oslanjati previše na ovu opciju. Osoblje ambasade odgovara na email, termin predaje pasoša se zakazuje telefonski a oni vas obavijeste o terminu preuzimanja.Najčešće se dobije viza na 3 mjeseca sa jednim ulaskom.

Državljanima Crne Gore nije potrebna viza.

Napomena: Sporazum o uzajamnom putovanju građana stupio na snagu 28.09.2010. godine.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 10. 2018
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 10. 2019
Adresa: Karađorđevića 47 (Bulevar Mira, Dedinje) Beograd Srbija Tel: +381 (0) 11-364-35-00 www.belgrade.mfa.gov.il info@belgrade.mfa.gov.il
Datum unosa: 20. 8. 2014
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 10. 2018
Adresa: Ambasada Izraela Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br.47, Beograd Tel: +381 11 3672 400 nepostojeći broj?
Datum unosa: 6. 9. 2014
Adresa: Ambasada Izraela Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br.47, Beograd Tel: +381 11 3672 400
Napomena: Državljanima Crne Gore nije potrebna viza. Napomena: Sporazum o uzajamnom putovanju građana stupio na snagu 28.09.2010. godine.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -