Dokumenta

Od marta 2016. viza nije potrebna do 30 dana.

(21.07.2014) Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu.
(2015) Iz zemalja u susedstvu Indonezije, dvomesečna viza se najlakše dobija u Maleziji, na Penangu. Nije potrebno ništa od papira, osim pasoša i fotografije, kao i adrese hosta ili hotela koju niko ne proverava. Cena je 60$ i viza se dobija narednog radnog dana. U Kuala Lumpuru odobravaju samo jednomesečnu vizu.

Bez vize do 30 dana.

Bez vize do 30 dana.

Viza se mora pribaviti unaprijed.

Trošak

U ambasadi 50$
Po dolasku 35$ (Visa on arrival) Januar 2023

-

-

-

Trajanje

U ambasadi 60 dana, jednoulazna viza (turistička, poslovna itd.)

30 dana

30 dana

-

Adresa

Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 18, odmah pored Kuće cveća.

Prilaz Gjure Deželića 19
Zagreb

Tel: +385 1 45 78 311
Fax: +385 1 45 78 399

Splitska 9
Sarajevo

Tel: + (387 33) 568 510

sarajevo.kbri@kemlu.go.id

Ambasada Indonezije
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 18
Telefon: + 381 11 367 4062.

Produženje

Za vizu izvađenu u ambasadi moguće do šest meseci, s tim što se produžava svakog meseca. Cena za jednomesečno produženje je 25$ ako sami odlazite u Imigraciono, a preko agencije je 50-60$. Preporučuje se da se prvi put viza produži preko agencije jer je papirologija obimna i potrebno je tri puta u roku od 10-15 dana odlaziti na šaltere. Neophodan vam je i takozvani sponzor - državljanin Indonezije, koji će garantovati za vas. Moguće je produžiti samo socijalnu vizu, dok turistička važi onoliko dana na koliko je inicijalno izdata.

-

-

-

Napomena

Za vizu se možete prijaviti i više od 15 dana pre puta. Supruga i ja smo to uradili 25 dana pred put, a rekli su nam da smo mogli i ranije. Samo napomenite da Vam je to važno zbog raspoloživosti avio karata i oni će Vam izaći u susret. Na vizu se čeka tri radna dana. Ambasada prima zahteve radnim danima od 9:00 do 12:00, s tim da treba voditi računa i o indonežanskim, i o srpskim praznicima. Posebno se raspitajte za termine u vreme ramadanskih praznika (kraj sept. početak okt.).

Putovnica mora vrijediti još najmanje šest mjeseci od dana ulaska u Indoneziju te mora imati dovoljno praznih stranica za unos vize.

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Viza se može zatražiti u Ambasadi Indonezije u Beogradu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 31. 3. 2016
Trošak: U ambasadi 50$
Datum unosa: 21. 3. 2016
Dokumenta: Od marta 2016. viza nije potrebna do 30 dana za ulaske preko aerodroma Batam, Surabaja, Medan, Bali i Džakarta ili preko morskih luka prema Singapuru na Batamu i Bintanu. (21.07.2014) Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu. (2015) Iz zemalja u susedstvu Indonezije, dvomesečna viza se najlakše dobija u Maleziji, na Penangu. Nije potrebno ništa od papira, osim pasoša i fotografije, kao i adrese hosta ili hotela koju niko ne proverava. Cena je 60$ i viza se dobija narednog radnog dana. U Kuala Lumpuru odobravaju samo jednomesečnu vizu.
Trošak: 50$
Trajanje: 60 dana, jednoulazna viza (turistička, poslovna itd.)
Produženje: Moguće do šest meseci, s tim što se produžava svakog meseca. Cena za jednomesečno produženje je 25$ ako sami odlazite u Imigraciono, a preko agencije je 50-60$. Preporučuje se da se prvi put viza produži preko agencije jer je papirologija obimna i potrebno je tri puta u roku od 10-15 dana odlaziti na šaltere. Neophodan vam je i takozvani sponzor - državljanin Indonezije, koji će garantovati za vas. Moguće je produžiti samo socijalnu vizu, dok turistička važi onoliko dana na koliko je inicijalno izdata.
Datum unosa: 4. 7. 2015
Dokumenta: (21.07.2014) Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu. (2015) Iz zemalja u susedstvu Indonezije, dvomesečna viza se najlakše dobija u Maleziji, na Penangu. Nije potrebno ništa od papira, osim pasoša i fotografije, kao i adrese hosta ili hotela koju niko ne proverava. Cena je 60$ i viza se dobija narednog radnog dana. U Kuala Lumpuru odobravaju samo jednomesečnu vizu.
Datum unosa: 4. 7. 2015
Dokumenta: (21.07.2014) Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu. (2015) Iz zemalja u susedstvu Indonezije, dvomesečna viza se najlakše dobija u Maleziji, na Penangu. Nije potrebno ništa od papira, osim psaoša i fotografije, kao i adrese hosta ili hotela koju niko ne proverava. Cena je 60$ i voza se dobija narednog radnog dana. U Kuala Lumpuru odobravaju samo jednomesečnu vizu.
Datum unosa: 8. 6. 2015
Dokumenta: (21.07.2014) Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu.
Produženje: -
Datum unosa: 8. 6. 2015
Trošak: 15000$
Datum unosa: 12. 5. 2015
Trošak: 50$
Datum unosa: 20. 8. 2014
Trošak: 45$
Datum unosa: 22. 7. 2014
Dokumenta: Formular koji se dobije u ambasadi. Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije (3.5 x 4.5 cm), rezervacija povratne karte ukoliko ne tražite vizu za duži boravak, rezervacija hotela tačno za sve datume za koje tražite vizu.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš koji važi bar još godinu dana, dve fotografije, rezervacija povratne karte, rezervacija hotela (nije obavezna)
Trajanje: 60 dana
Adresa: Beograd, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 18 (bivši Bulevar Mira), u blizini stadiona JNA; Tel. 011/3635-631, 011/367-40-62; Fax: 011/367-29-84; 011/3674-239 Sajt: http://www.deplu.go.id/belgrade/Pages/default.aspx?l=en
Produženje: Da
Napomena: Na vizu se čeka dva do tri dana

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 31. 3. 2016
Dokumenta: Bez vide do 30 dana.
Datum unosa: 31. 3. 2016
Dokumenta: Hrvatski državljani mogu dobiti vizu po dolasku na granicu, za boravak do 30 dana.
Trošak: 35$
Produženje: 30 dana
Datum unosa: 29. 10. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 31. 3. 2016
Dokumenta: -
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 31. 3. 2016
Dokumenta: -
Adresa: AmbasadaIndonezije Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 18 Telefon: + 381 11 367 4062.
Datum unosa: 22. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -