Dokumenta

Od 8. novembra 2018. državljanima Srbije nije potrebna viza za Kirgiziju

Od 31. srpnja 2012. državljani Republike Hrvatske mogu bez viza ući i boraviti do 60 dana na području Kirgiske Republike.

Viza nije potrebna za boravak do 60 dana

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana na 180 dana

-

-

-

Adresa

Srbiju diplomatski pokriva ambasada u Belgiji.

Embassy of the Republic Of Kyrgyzstan, Rue de I Abbaye 47, 1050 Bruxelles, Belgique;

Tel.: +322/ 640 1868, 640 3883; Fax: +322/ 640 0131

Sajt MSP-a Kirgizije www.mfa.kg/index_en.html

Naglergasse 25/5
A-1010 Beč
Austrija
Tel. +431 535 03 78/9
Fax. +431 535 03 79 13

Invalidenstr. 3/8
1030 Beč
Austrija

Tel: + (431) 535 03 79

www.kyremb.at
kyremb@inode.at

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Ulazne vize za Republiku Krigiziju mogu se dobiti po dolasku na aerodrom ili u svakom konzularnom odjeljenju Republike Kirgizije u inostranstvu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 4. 2018
Dokumenta: Pasoš, formular/zahtev za izdavanje vize, jedna fotografija. Viza se moze dobiti na aerodromu Manas u Biskeku http://www.dcsmfa.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=71&lang=en Viza jedan ulaz i jedan izlaz u konzulatu u Alma-ati je 120€ Moze se dobiti i online, aplicira se na sajtu http://www.evisa.e-gov.kg/ . Tu su navedene i cene, za jedan ulazak do 30 dana je oko 40 USD.
Trošak: 90 USD e-VISA cene su sledeće Turističke individualne vize: -jedan ulazak za boravak do 30 dana: u konzulatu u alma-ati 120€ -jedan ulazak za boravak do 90 dana: 3537.54SOM (51.50USD ) -više ulazaka za boravak do 30 dana: 4598.80SOM (66.95USD ) Poslovne individualne vize: -jedan ulazak za boravak do 30 dana: 4245.04SOM (61.80USD ) -jedan ulazak za boravak do 90 dana: 4952.55SOM (72.10USD ) -više ulazaka za boravak do 30 dana: 4952.55SOM (72.10USD ) -više ulazaka za boravak do 90 dana: 6367.56SOM (92.70USD )
Trajanje: -
Adresa: Mesto vađenja vize: Bilo koja ambasada ili konzulat Kirgizije. Postoji i mogućnost dobijanja kirgiske vize u ambasadama Kazahstana - pogledati komentare na dnu. Srbiju diplomatski pokriva ambasada u Belgiji. Embassy of the Republic Of Kyrgyzstan, Rue de I Abbaye 47, 1050 Bruxelles, Belgique; Tel.: +322/ 640 1868, 640 3883; Fax: +322/ 640 0131 Sajt MSP-a Kirgizije http://www.mfa.kg/index_en.html
Napomena: Rok za izdavanje vize je tri radna dana. U decembru 2017. potpisan je dogovor o ukidanju viza do 90 dana ali on jos uvek nije stupio na snagu. Do tada se moze uzeti i online na sajtu http://www.evisa.e-gov.kg/
Datum unosa: 7. 12. 2017
Dokumenta: Pasoš, formular/zahtev za izdavanje vize, jedna fotografija. Viza se moze dobiti na aerodromu Manas u Biskeku http://www.dcsmfa.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=71&lang=en Viza jedan ulaz i jedan izlaz u konzulatu u alma-ati je 120€
Napomena: Rok za izdavanje vize je tri radna dana. U decembru 2017. potpisan je dogovor o ukidanju viza do 90 dana ali on jos uvek nije stupio na snagu.
Datum unosa: 19. 9. 2017
Napomena: Rok za izdavanje vize je tri radna dana.
Datum unosa: 1. 9. 2017
Dokumenta: Pasoš, formular/zahtev za izdavanje vize, jedna fotografija. Viza se moze dobiti na aerodromu Manas u Biskeku http://www.dcsmfa.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=71&lang=en Viza se od avgusta 2017. izdaje i online http://evisa.e-gov.kg/
Trošak: 90 USD e-VISA cene su sledeće Turističke individualne vize: -jedan ulazak za boravak do 30 dana: 2830.03SOM (41.20USD ) -jedan ulazak za boravak do 90 dana: 3537.54SOM (51.50USD ) -više ulazaka za boravak do 30 dana: 4598.80SOM (66.95USD ) Poslovne individualne vize: -jedan ulazak za boravak do 30 dana: 4245.04SOM (61.80USD ) -jedan ulazak za boravak do 90 dana: 4952.55SOM (72.10USD ) -više ulazaka za boravak do 30 dana: 4952.55SOM (72.10USD ) -više ulazaka za boravak do 90 dana: 6367.56SOM (92.70USD )
Datum unosa: 13. 9. 2014
Dokumenta: Pasoš, formular/zahtev za izdavanje vize, jedna fotografija. Viza se moze dobiti na aerodromu Manas u Biskeku http://www.dcsmfa.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=71&lang=en
Trošak: 90 USD
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, formular/zahtev za izdavanje vize, jedna fotografija.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 20. 8. 2014
Dokumenta: Državljani Republike Hrvatske mogu bez viza ući i boraviti do 60 dana na području Kirgiske Republike

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 26. 7. 2014
Napomena: -