Dokumenta

Državljanima Srbije od 17. jula 2014. nije potrebna viza za ulazak u Mongoliju za boravak do 90 dana.

Državljanima Hrvatske do kraja 2015. nije potrebna viza za boravak do 30 dana.

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

30 dana

-

-

Adresa

Srbiju diplomatski pokriva ambasada u Sofiji. Adresa je:

52, rue Fr. Joliot-Curie, Sofia; Tel.: (++3592) 65-90-12; Fax: (++3592) 963-07-45;

e-mail: mongemb@mbox.infotel.bg; radno vreme 9-13h i 14-18h.

Trg bana Josipa Jelačića 4/3
Zagreb

Tel: +385 1 40 02 025
Fax: +385 1 46 49 800

Trg bana Josipa Jelačića 4/3
Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 40 02 025
Fax: +385 1 46 49 800

Ambasada Mongolije u Budimpešti, Mađarska.

Telefon: + 361 212 4579.

Produženje

Ne; mora se izaći iz zemlje, izvaditi viza u susednoj zemlji, i ponovo ući u Mongoliju.

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Nosiocima diplomatskih i službenih pasoša nije potrebna viza za ulazak u Mongoliju.
Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Mongolije u Budimpešti, Mađarska.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 11. 7. 2014
Trajanje: 90 dana
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, dve fotografije
Trošak: 90$
Trajanje: 30 dana

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 7. 2014
Dokumenta: -
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 17. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -