Dokumenta

Grаđanima Srbije nije potrebna viza za Ekvador, za boravak do 90 dana.

Viza nije potrebna za turističku posjetu za boravak od 90 dana.

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Konzulat Republike Ekvador, Graničarska 8, III sprat, Beograd; Tel./Fax: 011/344 0135 & 063/805-9452; e-mail: cecuador@nadlanu.com; Radno vreme: ponedeljak - petak, 9:00-15:00

Andrássy út 20. I/2, 1061 Budimpešta Mađarska

Tel: +36 1 315 21 24
Fax: +36 1 315 21 04

Kramgasse 54, 3011 Bern, Switzerland
Tel: + (4131) 351 6254

Radno vrijeme: 09:00 – 17:00


Počasni konzulat u Beogradu
Počasni konzul Carmita Vegas

Adresa konzulata: Graničarska 8
Beograd, Republika Srbija
Telefon: +381 11 344 0135

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore mogu putovati bez vize na osnovu važeće putne isprave.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 8. 2014
Dokumenta: Grаđanima Srbije nije potrebna viza za Ekvador.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 12. 2018
Dokumenta: Viza nije potrebna za turističku posjetu.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -