Dokumenta

- popunjen obrazac www.botschaft-guatemala.de/images/stories/Download/VISA_APPLICATION_FORM.pdf
- pasoš
- fotokopija strane sa ličnim podacima
- fotografija
- original i kopija međunarodne kreditne kartice, izvod sa tekućeg računa ili stanje na štednom računu na engleskom, nemačkom ili španskom
- fotokopija povratne avionske karte ili rezervacije ili u slučaju da nije planiran dolazak avionom napismeno detaljno objašnjenje plana puta sa potpisom
- dokumenta je moguće prvo poslati faksom radi provere

Viza nije potrebna za turističku posjetu.

- popunjen obrazac www.botschaft-guatemala.de/images/stories/Download/VISA_APPLICATION_FORM.pdf
- pasoš
- fotokopija strane sa ličnim podacima
- fotografija
- original i kopija međunarodne kreditne kartice, izvod sa tekućeg računa ili stanje na štednom računu na engleskom, nemačkom ili španskom
- fotokopija povratne avionske karte ili rezervacije ili u slučaju da nije planiran dolazak avionom napismeno detaljno objašnjenje plana puta sa potpisom
- dokumenta je moguće prvo poslati faksom radi provere

-

Trošak

20€ za vizu sa jednim ulaskom / 40€ za vizu sa više ulazaka

-

20€ za vizu sa jednim ulaskom / 40€ za vizu sa više ulazaka

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada Gvatemale u nekoj od okolnih zemalja.

npr.

Botschaft der Republik Guatemala
Joachim-Karnatz-Allee 47
10557 Berlin
Tel.: 030 206 436 3
Fax: 030 206 436 59
Email: sekretariat@botschaft-guatemala.de

Za više informacija u vezi vize pogledajte sajt MSP-a Gvatemale:
www.minex.gob.gt

Veleposlanstvo Republike Gvatemale u Beču
Tel: 00431 714 35 70
Fax: 00431 714 35 70 15
Email: embaustria@minex.gob.gt

Ambasada Gvatemale u nekoj od okolnih zemalja.

npr.

Botschaft der Republik Guatemala
Joachim-Karnatz-Allee 47
10557 Berlin
Tel.: 030 206 436 3
Fax: 030 206 436 59
Email: sekretariat@botschaft-guatemala.de

Za više informacija u vezi vize pogledajte sajt MSP-a Gvatemale:
www.minex.gob.gt

-

Produženje

Da

-

-

-

Napomena

Postoji informacija da je za ulazak u Gvatemalu dovoljna važeća viza Amerike, Kanade ili važeća Šengenska viza.

(2018) U Gvatemalu možete ući ako posedujete bilo koju kategoriju vize SAD. (Ja imam C1/D, tranzitnu vizu SAD.)

(Avgust 2019) U Gvatemalu i dalje može da se uđe sa važećom SAD vizom (ja imam B1/B2).

-

Postoji informacija da je za ulazak u Gvatemalu dovoljna važeća viza Amerike, Kanade ili važeća Šengenska viza.

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 5. 10. 2018
Napomena: Postoji informacija da je za ulazak u Gvatemalu dovoljna važeća viza Amerike, Kanade ili važeća Šengenska viza. (2018) U Gvatemalu možete ući ako posedujete bilo koju kategoriju vize SAD. (Ja imam C1/D, tranzitnu vizu SAD.)
Datum unosa: 9. 7. 2014
Napomena: Postoji informacija da je za ulazak u Gvatemalu dovoljna važeća viza Amerike, Kanade ili važeća Šengenska viza.
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Pasoš, jedna fotografija
Trošak: -
Adresa: Ambasada Gvatemale u nekoj od okolnih zemalja. npr. Embassy of the Republic Of Guatemala, Via Colli della Farnesina, 128, 00194 Roma, Italy; Tel: + 993906/3630 7392; Fax: +993906/3291 639. Za više informacija u vezi vize pogledajte sajt MSP-a Gvatemale: http://www.minex.gob.gt

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 9. 7. 2014
Dokumenta: Viza se izdaje na ulasku u zemlju
Trošak: -
Adresa: Ambasada Republike Gvatemale u Beču Tel: 00431 714 35 70 Fax: 00431 714 35 70 15 Email: embaustria@minex.gob.gt
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.