Dokumenta

Od 14.07.2023 NIJE POTREBNA VIZA ZA VENECUELU!!!

Može li neko da potvrdi ovu informaciju?

19.01.2024
Odgovor iz ambasade:
Poštovana Majo,

Turističke vize za Venecuelu nisu još uvek zvanično ukinute, iako je sporazum potpisan, a kada će biti, ne znamo, jer se čeka da Skupština Republike Srbije ratifikuje ovaj sporazum. Dok se to ne dogodi, potrebno je imati turističku vizu prilikom putovanja u Venecuelu.

Srdačan pozdrav,
Katarina

Drzavljanima RH nije potrebna viza za turistički boravak u Bolivarijanskoj Republici Venezueli.

Državljani BiH i Crne Gore mogu aplicirati za venecuelansku vizu u ambasadi u Beogradu (videti sve informacije pod SRBIJA).

Državljani BiH i Crne Gore mogu aplicirati za venecuelansku vizu u ambasadi u Beogradu (videti sve informacije pod SRBIJA).

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

90 dana

-

-

Adresa

Sime Lukina Lazića 10, Beograd
Tel: 011/266-83-84, 011/266-92-33
embavenez.serbia@gmail.com

Prinz Eugenstrasse 72/1.1.Floor/I.1
A-1040 Vienna
AUSTRIA

Tel: 00 43 1 71 22 638
Fax: 00 43 1 71 53 219

Arsenalski bulavar 11-4, Lozenec
Sofia
Bulgaria

Tel: 00359 2 963 16 37, 00359 2 963 16 40

venezuela@embavenezbg.org

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 09h do 14h ljeti i od 09h do 15h zimi

Ambasada Venecuele

Adresa ambasade: 12 Narodno sabranie pl. Etage 3

1504 Sofia, Bugarska

Telefon: + 35 92 987 0341.

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Upravo sam kontaktirao ambasadu Venecuele u Srbiji i potvrdjeno mi je da nam je viza jos uvek neophodna za ulazak u tu ze

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Venecuele u Sofiji, Bugarska.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 17. 11. 2023
Dokumenta: Od 14.07.2023 NIJE POTREBNA VIZA ZA VENECUELU!!! Može li neko da potvrdi ovu informaciju? Sporazum o ukidanju viza je potpisan ali još uvek nije stupio na snagu.
Napomena: Upravo sam kontaktirao ambasadu Venecuele u Srbiji i potvrdjeno mi je da nam je viza jos uvek neophodna za ulazak u tu zemlju.
Datum unosa: 20. 9. 2023
Dokumenta: Od 14.07.2023 NIJE POTREBNA VIZA ZA VENECUELU!!!
Napomena: Upravo sam kontaktirao ambasadu Venecuele u Srbiji i potvrdjeno mi je da nam je viza jos uvek neophodna za ulazak u tu zemlju.
Datum unosa: 15. 7. 2023
Napomena: -
Datum unosa: 15. 7. 2023
Trajanje: 1 godina (više ulazaka u zemlju), sa mogućnošću neprekidnog boravka u Venecueli do 90 dana.
Napomena: - Kupovina avionske karte vrši se tek po dobijanju venecuelanske vize! - Ovaj opis važi samo za TURISTIČKU VIZU, pošto postoji još mnogo vrsta vize i za svaku je spisak poseban.
Datum unosa: 15. 7. 2023
Dokumenta: Od 14.07.2023 NIJE POTREBNA VIZA ZA VENECUELU!!! ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-83-84. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Rezervacija povratne karte (u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele) ili plan puta. • Potrebno je navesti
Trošak: Nakon odobrenja vize, podnosilac zahteva vrši uplatu od 30 USD u dinarskoj protivvrednosti na ime konzularnih troškova uz odgovarajući formular o uplati, u poslovnici RAIFFEISEN banke, ulica Resavska 66, Beograd.
Datum unosa: 15. 7. 2023
Dokumenta: Od 14.07.2023 NIJE POTREBNA VIZA ZA VENECUELU!!! ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-83-84. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Rezervacija povratne karte (u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele) ili plan puta. • Potrebno je navesti
Datum unosa: 15. 7. 2023
Dokumenta: Od 14.07.2023 NIJE POTREBMA VIZA ZA VENECUELU!!! ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-83-84. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Rezervacija povratne karte (u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele) ili plan puta. • Potrebno je navesti
Datum unosa: 16. 3. 2017
Dokumenta: ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-83-84. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Rezervacija povratne karte (u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele) ili plan puta. • Potrebno je navesti ukoliko podnosilac prijave ima rođake u Venecueli. ROK ZA IZDAVANJE VIZE: Tri (3) dana od predaje kompletne neophodne dokumentacije.
Datum unosa: 13. 1. 2016
Dokumenta: ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-92-33. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Rezervacija povratne karte (u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele) ili plan puta. • Potrebno je navesti ukoliko podnosilac prijave ima rođake u Venecueli. ROK ZA IZDAVANJE VIZE: Tri (3) dana od predaje kompletne neophodne dokumentacije.
Adresa: Sime Lukina Lazića 10, Beograd Tel: 011/2668-384, 011/2669-233 embavenez.serbia@gmail.com
Datum unosa: 18. 11. 2015
Dokumenta: ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-92-33. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu, kao i kontakt osobe iz banke koja može da potvrdi ove podatke). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Fotokopija rezervacije povratne karte (tj. karte u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele), ili plana puta. • Potrebno je navesti ukoliko podnosilac prijave ima rođake u Venecueli. ROK ZA IZDAVANJE VIZE: Tri (3) dana od predaje kompletne neophodne dokumentacije.
Napomena: - Kupovina avionske karte vrši se tek po dobijanju venecuelanske vize! - Ovaj opis važi samo za TURISTIČKU VIZU, pošto postoji još mnogo vrsta vize i za svaku je spisak poseban. - Sve druge vrste viza čekaju se po nekoliko mjeseci.
Datum unosa: 16. 4. 2015
Napomena: - Kupovina avionske karte vrši se tek po dobijanju venecuelanske vize! - Ovaj opis važi samo za TURISTIČKU VIZU, pošto postoji još mnogo vrsta vize i za svaku je spisak poseban.
Datum unosa: 16. 4. 2015
Dokumenta: ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-92-33. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Međunarodno zdravstveno osiguranje koje važi u Venecueli. • Fotokopija rezervacije povratne karte (tj. karte u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele), ili plana puta. • Potrebno je navesti ukoliko podnosilac prijave ima rođake u Venecueli. ROK ZA IZDAVANJE VIZE: Tri (3) dana od predaje kompletne neophodne dokumentacije.
Datum unosa: 10. 4. 2015
Dokumenta: ZAKAZIVANJE: Proces za dobijanje vize počinje prethodnim zakazivanjem intervjua na telefon 011/266-92-33. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA: • Uredno popunjen zahtev za vizu. • Original pasoša koji važi još najmanje šest (6) meseci. • Fotokopija pasoša (prve strane) • Fotokopija lične karte Republike Srbije. • Dve (2) identične fotografije, ne starije od šest (6) meseci (anfas, u boji, veličina za ličnu kartu, bela pozadina, bez naočara) • Uverenje iz banke (na kojem je izražen datum otvaranja bankovnog računa, broj i vrsta računa i stanje na računu). • Uverenje o zaposlenju (na kojem je izražen radni staž na datom mestu zaposlenja, funkcija i prosek plate u poslednja tri (3) meseca). • Dokaz o posedovanju nekretnine, firme ili proizvodnje. • Fotokopija rezervacije povratne karte (tj. karte u kojoj su naznačeni datumi ulaska i izlaska iz Venecuele), ili plana puta. • Potrebno je navesti ukoliko podnosilac prijave ima rođake u Venecueli. ROK ZA IZDAVANJE VIZE: Tri (3) dana od predaje kompletne neophodne dokumentacije.
Datum unosa: 10. 4. 2015
Produženje: test
Datum unosa: 2. 2. 2015
Trošak: Nakon odobrenja vize, podnosilac zahteva vrši uplatu od 30 USD u dinarskoj protivvrednosti na ime konzularnih troškova uz odgovarajući formular o uplati, u poslovnici RAIFFEISEN banke, ulica Vojvode Stepe 199, Beograd.
Datum unosa: 12. 9. 2014
Dokumenta: -
Adresa: Sime Lukina Lazića 10, Beograd Tel: 011/2668-384, 011/2669-233 E-mail: embve.besrb@mre.gob.ve embavenez.serbia@gmail.com
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 12. 9. 2014
Trajanje: -
Datum unosa: 22. 8. 2014
Dokumenta: Viza nije potrebna za turističku posjetu

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 13. 1. 2016
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 13. 1. 2016
Dokumenta: -
Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -