Dokumenta

- pasoš koji važi još 6 meseci
- povratna karta
- dve fotografije
- dva popunjena formulara www.guyanahclondon.co.uk/VisaApplicationFormNew.pdf
- dokaz o posedovanju sredstava za sve vreme trajanja posete, pozivno pismo ili dokaz smeštaja u hotelu, skoriji izvodi iz banke, pismo poslodavca ili potvrda o statusu firme.

-

-

-

Trošak

£20 za vizu + £10 za poštarinu

-

-

-

Trajanje

1 mesec i 1 ulazak

-

-

-

Adresa


Guyana High Commission
3 Palace Court
Bayswater Road
W2 4LP
Tel: + 9944207/ 229 7683/4; Fax: + 9944207/ 727 9809

ili

Embassy of the Republic Of Guyana Av.du Bresil 12, 1000 Bruxelles, Belgique;

Tel: + 99322/675 6216; Fax: + 99322/ 672 5598, 675 6331

Veleposlanstvo Republike Gvajane u Bruxellesu
Tel: 0032 2 675-6216
Fax: 0032 2 672-5598
Email: embassy9.guyana@skynet.be

Ambasada Republike Gvajane u Bruxellesu
Tel: 0032 2 675-6216
Fax: 0032 2 672-5598
Email: embassy9.guyana@skynet.be

Ambasada Gvajane

Adresa: 3 Palace Court Baywater Road

London W2 4LP, Great Britain

Telefon: + 44207 229 7683

Produženje

Da

Ministry of Home Affairs at 6 Brickdam, Georgetown, Guyana; Telephone No. +592 225 7270; Fax No. +592 227 4806; E.mail – homemin@guyana.net.gy

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Obična putna isprava: DA
Diplomatska putna isprava: DA
Službena putna isprava: DA

Za izdavanje ove vize nadležna je Ambasada Gvajane u Londonu, Velika Britanija.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: High Commission, 3 Palace Court Bayswater Road, London W2 4L, Great Britain; Tel: + 9944207/ 229 7683/4; Fax: + 9944207/ 727 9809 ili Embassy of the Republic Of Guyana Av.du Bresil 12, 1000 Bruxelles, Belgique; Tel: + 99322/675 6216; Fax: + 99322/ 672 5598, 675 6331
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 9. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -