Dokumenta

Podaci ambasade u Rimu (za Srbiju je zadužena ambasada u Rimu (ne u Becu kao sto je ranije bilo navedeno)

- popunjen obrazac www.embaparitalia.it/home/files/Formularios/FORMULARIO%20VISA.pdf
- potvrda da niste osuđivani
- izvod iz MKR
- dve fotokopije prve strane pasoša
- dve fotografije veličine za pasoš
- dve fotokopije rezervacije hotela ili pozivnog pisma
- dve fotokopije avionske karte (prihvataju se i rezervacije)
- pasoš mora važiti najmanje 6 meseci od dana izdavanja vize
- za maloletne aplikaciju moraju potpisati oba roditelja a ukoliko putuje sam ili sa jednim roditeljem overena potvrda

Viza nije potrebna za turističku posjetu

-

-

Trošak

65$ singl / 100$ multi

-

-

-

Trajanje

do 90 dana boravka (viza počinje da važi danom izdavanja i traje 90 dana)

-

-

-

Adresa

Za Srbiju je zadužena ambasada u Beču

Prinz Eugen Straße 18/1/3A, 1040 Wien
Tel: (+43 / 1) 505 46 74
embaparviena@chello.at

Adresa u Italiji

Ambasciata della Repubblica del Paraguay - Embajada de la República del Paraguay

Via Firenze, 43 - 00184 Roma - Italia

-

EMBASSY OF PARAGUAY
Viale Castro Pretorio 116 int.5
00185 Roma
Italy

ambaparoma@tiscali.it
ambaparoma@virgilio.it

Ambasada Paragvaja

Adresa ambasade: Viale Castro Pretorio 116 INT 5

Roma, Italia

Telefon: + 3906 4470 4684.

Produženje

Samo u posebnim slučajevima

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Obična putna isprava: DA ; Diplomatska putna isprava: DA ; Službena putna isprava: DA

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Paragvaja u Rimu.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 8. 2014
Dokumenta: Podaci ambasade u Rimu (za Srbiju je zadužena ambasada u Beču koja nema sajt) - popunjen obrazac http://www.embaparitalia.it/home/files/Formularios/FORMULARIO%20VISA.pdf - potvrda da niste osuđivani - izvod iz MKR - dve fotokopije prve strane pasoša - dve fotografije veličine za pasoš - dve fotokopije rezervacije hotela ili pozivnog pisma - dve fotokopije avionske karte (prihvataju se i rezervacije) - pasoš mora važiti najmanje 6 meseci od dana izdavanja vize - za maloletne aplikaciju moraju potpisati oba roditelja a ukoliko putuje sam ili sa jednim roditeljem overena potvrda
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: - pasoš koji važi najmanje još 6 meseci od dana izdavanja vize - potvrda finansijskog stanja - kopija kreditne kartice - 2 fotografije - formular za vizu (dobija se u konzulatu) - potvrda da niste osuđivani - potvrda zdravstvenog osiguranja
Trošak: 85$
Trajanje: 2-3 meseca (1 ulazak ili multipli)
Adresa: EMBASSY OF PARAGUAY, Viale Castro Pretorio 116 int.5, 00185 Roma – Italy; Tel.: 0644704684; Fax: 064465517; e-mail: ambaparoma@tiscali.it Consular Section: Tel.: 0644 704684; Fax: 0644 704684; e-mail: ambaparoma@virgilio.it
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 4. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -