Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Francusku Gvajanu.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada Francuske, Pariska 11, Beograd;

tel.: 011/636-200, 011/636-311, 011/635-715, 011/302-3500;

fax: 011/636-274, 011/302-3510;

viza odeljenje: tel.: 011/639-959, 011/302-3591;

fax: 011/636-799, 011/302-3560

Hebrangova 2
Zagreb

Tel: +385 1 48 93 600
Fax: +385 1 48 93 660

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 18
Sarajevo

Tel: + (387 33) 282 050
www.ambafrance-ba.org

Radno vrijeme: Utorak - petak, 09:00 - 12:30

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

Državljani RH mogu ulaziti na sljedeća francuska prekomorska područja s važećom osobnom iskaznicom, kao i s važećom putovnicom: - Guadaloupe, Francuska Gvajana, Martinique, Mayotte, Réunion, Nova Kaledonija, Francuska Polinezija, Sveti Bartolomej, Sveti Martin, Sveti Petar i Mikelon, Wallis i Futuna.

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.