Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za Haiti za turistički boravak do 90 dana.

Državljani Republike Hrvatske, nositelji valjanih putovnica, mogu bez vize ući, boraviti na i napustiti državno područje Republike Haiti, u svrhu turističkog ili poslovnog posjeta ili tranzita, u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana, uz uvjet da putovnica mora biti valjana najmanje 6 mjeseci od trenutka ulaska u Republiku Haiti.

-

-

Trošak

Na ulasku u zemlju plaća se turistička taksa od 10$.

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Embassy of Haiti, Rue Théodule Ribot 10, B.P. 275, Cédex 28, 75827 Paris, France; Tel:33-14-763-4778; Fax: 33-14-227-0205

Veleposlanstvo Haitija u Berlinu
Tel: 00 4930 88554134
Fax: 00 49 30 88 55 41 35
Email: haitbot@aol.com

Ambasada Haitija u Berlinu
Tel: 00 4930 88554134
Fax: 00 49 30 88 55 41 35
Email: haitbot@aol.com

AmbasadaHaitija

Adresa ambasade: 10, Rue Theodule Ribot

75017 Paris, Francuska

Telefon: + 3906 4212 7050

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore ne moraju posjedovati vizu za boravak na Haitiju do 90 dana.

Za više informacija obratiti se Ambasadi Haitija u Parizu, Francuska.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 8. 2014
Dokumenta: -
Trošak: 100 $

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -