Dokumenta

Identičan vizni režim kao za SAD.

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Ambasada SAD

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92
11040 Beograd

tel.: 011/706-4000 - centrala ili 011/30-50-550 - vize ili na usvisaserbia preko Skype

sajt: https://rs.usembassy.gov/

Radno vreme: ponedeljak - petak, 8:30-17:00 (konzularno odeljenje 9:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00) (osim američkim i srpskim praznicima)

Ulica Thomasa Jeffersona 2
Zagreb

Tel: +385 1 66 12 200
https://hr.usembassy.gov/

Roberta C. Frasurea 1
Sarajevo

Tel: + (387 33) 704 000

https://ba.usembassy.gov/

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 19. 8. 2014
Adresa: Ambasada SAD Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92 11040 Beograd tel.: 011/706-4000 - centrala ili 011/30-50-550 - vize ili na usvisaserbia preko Skype sajt: http://belgrade.usembassy.gov Radno vreme: ponedeljak - petak, 8:30-17:00 (konzularno odeljenje 9:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00) (osim američkim i srpskim praznicima)
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: -
Adresa: Sve informacije u vezi vize za Portoriko, mogu se dobiti na sledećoj adresi: Ambasada Amerike, Kneza Miloša 50, Beograd; tel.: 011/306-4650; fax: 011/361-5497 (non-immigrant), 011/361-5989 (immigrant); sajt: http://belgrade.usembassy.gov Radno vreme: ponedeljak - petak, 8:30-17:00 (konzularno odeljenje 9:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00) (osim američkim i srpskim praznicima)

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2018
Adresa: Ulica Thomasa Jeffersona 2 Zagreb Tel: +385 1 66 12 200 http://zagreb.usembassy.gov

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2018
Adresa: Roberta C. Frasurea 1 Sarajevo Tel: + (387 33) 704 000 bosnian.sarajevo.usembassy.gov

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.