Izvor: Deutsche Welle
Autorka: Marina Maksimović, Brisel

Šta omogućava bezvizni režim?

Bezvizni režim omogućava građanima, koji poseduju nove biometrijske pasoše, da slobodno putuju u zemlje Šengen zone. Putovanje se odnosi na kraće posete (poslovne ili turističke) u trajanju do 90 dana.

Koliko dugo putnik može ostati u Šengen zoni?

Osobe sa biometrijskim pasošima mogu ostati u zemljama šengenskog prostora najviše 90 dana, u bilo kom periodu od 6 meseci. Taj boravak se može iskoristiti u celini ili za nekoliko kraćih putovanja.

U koje zemlje se može putovati bez viza?

Bez viza se može putovati u sve zemlje EU, sem u Veliku Britaniju i Irsku, koje su van šengenskog prostora. Vize nisu potrebne ni za Švajcarsku, Island i Norvešku koje nisu članice Unije, ali su priključene šengen zoni. Podsećamo da vize nisu potrebne ni za putovanja u Bugarsku, Rumuniju i kao ni za Kipar. Iako ove tri članice Unije još nisu deo šengenskog prostora one primenjuju odluke EU. Vize takođe neće biti potrebne ni za Lihtenštajn.

Šta ne omogućava bezvizni režim?

Bezvizni režim važi samo za putovanja. On ne daje pravo građanima da duže od 90 borave u šengenskom prostoru. Bezvizni režim nije ulaznica za azil niti za radna mesta u Evropi. Rad i boravak u zemljama šengen zone, bez odgovarajuće nacionalne dozvole (boravišne i radne), je protivzakonit. Ukoliko nameravate da zbog posla ili studija ostanete duže u pomenutim zemljama to pravo morate regulisati u ambasadama ili konzulatima tih zemalja.

Koje su kazne za zloupotrebu bezviznog režima?

Osoba koja zbog lažnog azila ili rada na crno zloupotrebi bezvizni režim dobija zabranu ulaska na teritoriju zemalja Šengena, u trajanju od 5 do 10 godina. Zemlja kod koje se primete nepravilnosti u sprovođenju bezviznog režima, što podrazumeva veliki priliv azilanata ili nezakonitih migranata iz te zemlje, može biti vraćena na vizni režim.

Ukoliko ne posedujete biometrijski pasoš

Građani koji još ne poseduju biometrijske pasoše neće moći slobodno da putuju u šengenski prostor. Nosioci starih pasoša, do dobijanja novih biometrisjkih, moraće da i dalje traže vize od nadležnih predstavništava zemlje u koju žele da putuju.

Biometrijski pasoš i šta još?

Iako za bezvizno putovanje, pored biometrijskih pasoša, ne postoje drugi finansijski i administrativni zahtevi, može se dogoditi da se na ulasku u šengenski prostor od putnika, na uvid, zatraži dokaz o sredstvima za putovanje i izdržavanje tokom putovanja, zatim adresa boravka u Šengen zoni ili rezervacija hotela, eventualna povratna karta i zdravstveno osiguranje. Takođe, da bi osoba ušla u Šengen zonu za njom ne sme biti izdata poternica ili upozorenje o neodobravanju ulaska.

Ako idete kolima

Ukoliko u zemlje šengenskog prostora ulazite sopstvenim vozilom ne zaboravite da morate posedovati i važeću međunarodnu vozačku dozvolu i međunarodno osiguranje za vaše vozilo, tzv „zeleni karton“. Napomena: Od 1. januara 2012. vozači iz Srbije će u države EU moći da putuju bez “zelenog kartona”, biće dovoljna registraciona nalepnica koja se dobija uz nove tablice.

U hitnom slučaju

Ukoliko vam na putovanju hitno zatreba pomoć policije, lekara ili vatrogasaca na raspolaganju vam je jedinstveni broj za hitne slučajeve 112, koji važi u svim zemljama Evropske unije.

Savet

Građani koji se odluče da putuju u zemlje Šengen zone trebalo bi ipak prvo da konsultuju kozulate država u koje idu jer svaka zemlja može da ima još neka dodatna ograničenja (potrebna suma novca za putovanje, povratna karta..) Prvih nekoliko dana po stupanju na snagu bezviznog režima, zbog promene sistema, može doći do manjih poteškoća na granicama, tako da se savetuje građanima da imaju strpljenja i da se informišu pre nego što krenu na put.

Za Šengen kalkulator, kliknite ovde

Za pitanja i diskusiju, posetite forum