Prelazak državne granice Srbije overava se pečatom u pasošu putnika. Državljani Srbije moraju dobiti pečat pri izlasku iz zemlje, a samo na zahtev, od našeg policajca, i pri povratku u Srbiju.

Osobe koje prelaze granicu sa ličnom kartom (na primer, pri ulasku u Republiku Srpsku, Makedoniju ili Crnu Goru) neće dobiti pečat, ali mogu zahtevati izdavanje potvrde koja služi kao dokaz ulaska ili izlaska iz zemlje.

---

Za pitanja i diskusiju, posetite forum