Hipici, kriza i hipokrizija

Legenda kaže da je bog stvorio sva mesta na ovom svetu. Tako je, logično, Francusku dao Francuzima, a Englesku Englezima. U toj podeli jedino su...