Engleski

Preuzmite putnički razgovornik za engleski jezik. Autori:
Iva Čukić
Marko Nikolić
Lazar Pašćanović

Bocvana

Doprineli: Marina, Bori, Lazar, Stefan (08. septembar 2012.) Stefan: Viza za Bocvanu se sada može vaditi u Britanskoj ambasadi u Beogradu, ali...