Ajmenija

Uopće nemam pojma zašto sam putovao u Armeniju; čak i sada, nakon dvadeset i kusur godina, još mi nisu jasni motivi koji su me odveli u taj dio...

Izvorna Moldavija

Posebna pohvala žirija na konkursu "Spasimo putopis" 2021. — Pisac u maloj zemlji, naravno, gleda prema velikim nacijama, prema Francuskoj,...