New York, sam

New York, alone: Poslednjih nekoliko godina, često putujem sam – novo mesto, fotoaparat i nekoliko knjiga. U oktobru 2014. našao sam se u...