Ruski

Preuzmite putnički razgovornik za ruski.  Autori:
Lazar Pašćanović
Bojana Stojanovska