Modra rijeka

Nitko ne zna gdje je ona
Malo znamo al je znano Iza gore iza dola
Iza sedam iza osam I još huđe i još luđe
Preko gorkih preko...