Ruski

Preuzmite putnički razgovornik za ruski.  Autori:
Lazar Pašćanović
Bojana Stojanovska  

Moldavija

Doprineli: Buzda84, Miloš (19. septembar 2009.) Buzda84: Dokumenta neophodna za moldavsku vizu su: 1. pozivno pismo;
2. popunjen formular...