Salvador

Doprineli: Milomir (14. maj 2012) Milomir: Viza se u glavnom dobija brzo, maksimalno 3 dana čekanja.

Španski / španjolski

Preuzmite putnički razgovornik za španjolski/španski.  Autori:
Lazar Pašćanović
Nikola Miladinović