Pakao je prazan

"Hell is empty, and all the devils are here."
— W. Shakespeare "Ako budeš bila tu za staru Novu godinu, treba da vidiš karneval u...