Nekrolog jednoj čaršiji (Zuko Džumhur, 1959)

Knjiga putopisa, čiji je autor Zulfikar Zuko Džumhur. Evo šta je Ivo Andrić napisao u predgovoru pomenutoj knjizi: "...sva je ova knjiga u službi čoveka, bilo da ga prikazuje u složenim prilikama sadašnjice, bilo u prošlosti, i zato - bliska ljudima. Ona razvija pred našim pogledom brz ali širok film utisaka i zapažanja o ljudima, ljudskim odnosima i naravima (...) Čitajući je, putovaćete po ćudljivom redu vožnje, ali zanimljivim putevima, a za vođu i nenametljivog tumača imaćete jednog umetnika živa duha i bogata srca."