Ideja o pravljenju putničkog rečnika začela se na jednom dugom putovanju, a projekat je pokrenut na forumu u oktobru 2007. godine. Ni dve tričave godine kasnije, posle naizgled beskrajnih peripetija logističke i lingvističke prirode, prvih trinaest rečnika kompletirano je i dodato na sajt.

Rečnik je besplatan, na svačiju radost i korist :)