Lana Nikolić

Lana Nikolić

Milanka Lana Nikolić, diplomirala Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše za studentski magazin Student, časopis InterFON, kao i magazin Klutur !Kokoška. Saradnica je u studentskoj emisiji Indeks na Radio Beogradu 202.

Trudi se da doprinese boljem položaju mladih sa hendikepom kroz rad sa Udruženjem studenata sa hendikepom. Kad ne radi formalne stvari, pušta glasnu muziku, razmišlja o filozosfkim pitanjima i piše poeziju. Mašta da nauči da svira klavir, napokon postane poligota i da ode na put oko sveta sa velikim rancem na leđima.

Najnoviji članci