David Albahari

Albahari (rođ. 1948) je pripovedač, romansijer i esejista. Rođen u Peći. Odrastao u Beogradu. Živi u Kalgariju, u Kanadi.

Najnoviji članci