Elize Rekli (Elisee Reclus)

Elize Rekli (Elisee Reclus)

Jean-Jacques Elysée Réclus (1830-1905) bio je francuski geograf, pisac, revolucionar i anarhista. Zbog svog radikalnog političkog aktivizma morao je u dva navrata napustiti Francusku i „tumarnuti u svet“. Tako je za tih nekoliko godina izgnanstva obišao Englesku, Irsku, Severnu i Centralnu Ameriku i tadašnju Novu Granadu, a kasnije i Italiju i Švajcarsku. Ova putovanja iskoristio je kao priliku za svoja geografska istraživanja, proučavajući zemlje, ljude i gradove, kao i prirodne pojave na planeti. Po povratku u Pariz objavio je veći broj putničkih skica i geografskih članaka, turističkih vodiča i značajna dela iz oblasti popularne geografije. Njegovim najznačajnijim radom smatra se „Opšta geografija – zemlja i ljudi“, kapitalno delo objavljeno u 19 tomova, za koje je nagrađen zlatnom medaljom Pariskog geografskog društva.

Najnoviji članci

Utočište

Bejah tužan, kao ubijen; život mi beše dosadio. Sudba je bila nemilosrdna prema meni: beše mi oduzela mile i drage, uništila moje smerove, ubila...

Vremeplov Francuska