U moru, prvi put

Iz Užica pođoh za Beograd 16. maja (1892), a iz Beograda krenuh 20. maja u Peštu, a iz Pešte za Fijumu u 2,25 časova. (Do Pešte košta druga klasa...

Utočište

Bejah tužan, kao ubijen; život mi beše dosadio. Sudba je bila nemilosrdna prema meni: beše mi oduzela mile i drage, uništila moje smerove, ubila...

Ta divna varoš Hongkong

Varoš Viktorija podignuta je na osojku brda ispod tvrđave, te s toga ima, kao svi amfiteatralni gradovi, svoje uzdužne, ravne, i poprečne, manje...

Ostrvo Tristan da Kunja

Četvrtog dana neprekidnog putovanja ugledali smo tamnu kamenitu masu što štrči iz okeana i od koje ima oko 3.000 kilometara do najbližeg kontinenta....

Jedna biografija: upornost

Učitelj u penziji, Mambu, zvan Papa, ima blizu sedamdeset godina, zbrčkan je, ali čio i svež dok priča: - Moji su se vršnjaci već ženili kad sam...

Njujork: žrtve metropolisa

Bilo je tačno pola šest po podne, vreme kada se milionska masa Njujorčana vozovima, autobusima i kolima probija kući, kada su u poslednjem vagonu...

Benares: bogovi i majmuni (1956)

Krave zakrčuju uske prolaze. Žene i deca stenju u gužvi. Mešaju se ezgaltirani povici trgovaca i torbara sa molitvama, pevanjem i rečima jezika i...

Iskre iz Istre, 1946.

Gradovi u Istri jesu gradići; starinski kao turske kule u Bosni. Malo koji da nije navrh brijega; visoko, kao oblak mrk. Kuće im se i domovi...

Hadžiluk na planini Taj Šan

Autor: Milutin Velimirović (1930) Spremao sam se, da sutra rano izađem na vrh brda Taj-Šana. Gotovo cele noći nisam mogao da spavam; da li od...

Smrt u Konfučijevom gradu

Na samom ulazu u varoš očekivao me je jedan neprijatan događaj. Baš na sredini malo šire glavne ulice bio se iskupio silan svet, koji je nešto...

Kuća srećnih zidova

(Mesečeva dolina, Kalifornija) Posle San Simeona, na padinama brdskog lanca Los Padres, pokrajina severno od San Franciska poražava veličanstvenom...