Igor Kalaba

Igor Kalaba

Fotografiše iz hobija, bez plana i obaveze pokušava drugima pokazati kako vidi svijet u sebi i oko sebe