Safvet-beg Bašagić

Safvet-beg Bašagić

Safvet-beg Bašagić (1870-1934) bio je bosanskohercegovački pesnik, orijentalista, istoričar i leksikograf. Pisao je pod pseudonimom Mirza Safvet.