muztag ataNekoliko fotografija sa Pamira, o kome je bilo reči u blogu Strašno lice Azije. Tadžici, Kirgizi, jurte, jakovi, baktrijske kamile, grobovi i ostale zanimljivosti na mokroj visoravni okruženoj ledom.

Baci pogled...