Pošto većina današnjih digitalnih fotoaparata pravi fotografije visoke rezolucije, te fotografije su često veoma velike i nezgodne za slanje preko interneta. Obično nema potrebe da nekome šaljemo fotografiju koja je deset puta veća od ekrana kompjutera. Zato možemo da je smanjimo. Ovo je uputstvo kako smanjiti fotografiju u Fotošopu.

1) Otvorite Fotošop

2) File -> Open -> otvorite fotografiju

3) Image -> Image size

Dobijate dijalog koji izgleda ovako:

 kako smanjiti sliku

4) U polje "Width" unesete željenu širinu slike u pikselima.

    - Kada unesete širinu, "Height" (visina) će se automatski promeniti kako bi dimenzije slike ostale proporcionalne.

    - Ukoliko kućica "Constrain proportions" nije čekirana, možete menjati visinu nezavisno od širine, i obrnuto.

    - Polje "Document Size" odnosi se na veličinu za štampanje, što vam u ovom trenutku nije potrebno, ali eto da znate, da biste mogli mirno da spavate.

5) Kliknete "OK"

6) File -> Save for web & devices. Ova opcija omogućava da sliku sačuvate baš za potrebe slanja preko interneta, kako ne bi zauzimala velik prostor na vašem hard disku, u mejlu ili na nekom sajtu. Dijalog koji se tada pojavi izgleda ovako:

kako smanjiti sliku

Ono što nas ovde interesuje je samo polje "Quality". Što je broj koji se tu nalazi manji, to će manje prostora fotografija zauzeti. Naravno, utoliko će manji biti i njen kvalitet. Za potrebe slanja preko interneta, preporučujemo kvalitet fotografije između 70-80. Razlika u kvalitetu je zanemarljiva, a fotografija će zauzimati manje prostora i brže će se poslati.

7) Kliknete "Save", date fotografiji naziv, i to je to.