rajkova pecina

Rajkova Pećina

Rajkova pećina nalazi se kod Majdanpeka, i predstavlja jednu od najlepših pećina u Srbiji. Tri rečice: Jankova, Paskova i Rajkova, izgradile su čitav sistem dvorana, kanala i hodnika.

Rajkova pećina se sastoji od dva horizonta: rečnog i suvog.

Ukupna dužina pećinje iznosi 2.304 metra.

Ova pećina odlikuje se velikim bogatstvom pećinskog nakita, u vidu stalaktita, stalagmita, stubova, itd.

 

Istorija Rajkove pećine

Legenda kaže da je Rajkova pećina dobila ime po vojvodi Rajku, za koga se pretpostavlja da je živeo u XVII veku, i koji je, kako je narodno predanje zabeležilo, sa svojim prijateljem pop Martinom pljačkao turske karavane, a plen sakrivao u ovoj pećini.

Ulazni deo Rajkove pećine bio je nastanjen u praistoriji, o čemu svedoči kameni čekić koji se čuva u arheološkoj zbirci Muzeja u Majdanpeku.

Prvi istraživač Rajkove pećine bio je Jovan Cvijić, koji se njome bavio davne 1894. godine. Istraživanje pećine nastavljeno je tek 1974. godine pod vođstvom dr Radenka Lazarevića, uz pomoć valjevskog tima speleologa. Pećina je otvorena za javnost 1975. godine.

 

Kako stići do Rajkove pećine?

Rajkova pećina nalazi se samo 2.5 kilometra od centra Majdanpeka, nekih 120 kilometara daleko od Beograda. Iz Beograda za Majdanpek idu oko tri autobusadnevno. Iz Beograda u Majdanpek mozete stići i vozom.

Pećina je za posete otvorena tokom cele godine, ali grupa ne može da broji manje od 10 osoba. Pošto je ovo totalno suludo, ostaje da se još raspitamo da li je informacija tačna.

Posete pećini organizuje hotel "Kasina" iz Majdanpeka. Najava i rezervacija vrši se na telefon 030 / 81 338.

 

Šta videti u Rajkovoj pećini?

Od novog ulaza u Rajkovu pećinu, koji je otvoren 1974. godine da služi kao ulaz za posetioce, gvozdenim mostom dugim 40 metara prolazi se iznad Rajkove reke, da bi se stiglo do Ježeve dvorane. Širina ove dvorane iznosi 25 metara, a ime je dobila po tankim, oštrim stalaktitima kojima je tavanica prekrivena. Stalaktiti su od belog kristalnog kalcita. Na ovom mestu se pećina račva na donji hodnik kojim teče Rajkova reka, i gornji hodnik, koji se nalazi na desnoj strani i vodi ka suvom horizontu pećine.

Ukoliko se prati Rajkova reka, uzvodno, može se videti mnoštvo stalaktita, dok se stalagmiti nalaze uglavnom u višim delovima hodnika, često spojeni sa stubovima i zavesama. U poznatije predstavnike pećinskog nakita spadaju Panj sa pečurkama, Paradni slon, Plast sena, itd... Na nekih 400 metara od ulaza nalazi se podzemno ušće Jankove reke u Rajkovu, a ako se nastavi dalje stiže se do brane koju su Francuzi ovde podigli polovinom 19. veka, u cilju regulisanja protoka vode.

Ako se od početka Ježeve dvorane krene spiralnim stepenicama visokim 22 metra, stiže se do suvog horizonta pećine, koji pruža najlepše prizore u celoj pećini. Sav nakit u ovom delu izgrađen je od belog kristalnog kalcita, a pod sadrži mnoštvo kada od crvenkastog kalcita i bigra. Dno pojedinih kada izgrađeno je od koralno belog kalcita.

Sala stećaka sadrži mnoštvo stalagmita bele boje. Ovde se nalaze i Džinovske orgulje, stub visine 4.5 metra, kao i malo jezero dimenzija 2 puta 3 metra, u koralnom kalcitnom basenu. Crveni vodopad je kameni oblik od bigra i crvenice, koji podseća na okamenjeni vodopad, a visine je 4 metra.

Kristalna dvorana, dimenzija 20 puta 30 metara, u sebi sadrži Kristalni grad, koji se sastoji od mnogobrojnih kristalnih stubova, stalaktita i stalagmita.