Dokumenta

Od aprila 2019. vizu je moguće dobiti online na www.evisamada.gov.mg/

Državljani Srbije vizu za Madagaskar mogu dobiti i na aerodromu, po dolasku u zemlju. Potrebno je da pasoš važi 6 meseci nakon planiranog odlaska. Neophodno je imati povratnu kartu koja pokazuje da je planirani datum napuštanja Madagaskara u roku od 90 dana.

Hrvatski državljani vizu za Madagaskar mogu dobiti po dolasku, na aerodromu, za boravak do 90 dana. Morate imati povratnu kartu.

Državljani Bosne i Hercegovine mogu dobiti vizu za Madagaskar na aerodromu po dolasku u zemlju. Morate imati povratnu kartu.

Državljani Crne Gore mogu dobiti vizu za Madagaskar na aerodromu, po dolasku u zemlju. Potrebno je imati povratnu kartu.

Trošak

30, 60, 90 dana - 33$, 42$, 58$

30, 60, 90 dana - 33$, 42$, 58$

30, 60, 90 dana - 33$, 42$, 58$

30, 60, 90 dana - 33$, 42$, 58$

Trajanje

30, 60 ili 90 dana

30, 60 ili 90 dana

30, 60 ili 90 dana

30, 60 ili 90 dana

Adresa

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR, Via Riccardo Zandonai 84/a, 00194 Rome-Italy;
tel.: 3630-7797, 3630-0183; fax: 32-94-306;

Radno vreme: pon-pet 9h-17h.

www.ambamad-roma.it/

Veleposlanstvo Republike Madagaskar u Rimu
Tel: 0039 6 36307797, 36300183
Fax: 0039 6 3294306
ambamad-rm@flashnet-it.netclub.mg
ambamad@hotmail.com

www.ambamad-roma.it/

Ambasada Republike Madagaskar u Rimu
Tel: 0039 6 36307797, 36300183
Fax: 0039 6 3294306
ambamad-rm@flashnet-it.netclub.mg
ambamad@hotmail.com

www.ambamad-roma.it/

Ambasada Madagaskara
Adresa ambasade: Via Ricardo Zandonai 84/A
00194 Roma, Italia
Telefon: + 39 06 3630 7797.

www.ambamad-roma.it/

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Viza na aerodromu dobija se provereno na 30 dana. Za vize za 60 ili 90 dana, nije izvesno da li je moguće izvaditi je na aerodromu ili je potrebno aplicirati u konzulatu. Proverite pre putovanja ukoliko planirate duži ostanak.

Viza na aerodromu dobiva se provjereno na 30 dana. Za vize za 60 ili 90 dana, nije izvjesno da li je moguće izvaditi je na aerodromu ili je potrebno aplicirati u konzulatu. Provjerite prije putovanja ukoliko planirate dulji ostanak.

Viza na aerodromu dobiva se provjereno na 30 dana. Za vize za 60 ili 90 dana, nije izvjesno da li je moguće izvaditi je na aerodromu ili je potrebno aplicirati u konzulatu. Provjerite prije putovanja ukoliko planirate dulji ostanak.

Viza na aerodromu dobija se provjereno na 30 dana. Za vize za 60 ili 90 dana, nije izvjesno da li je moguće izvaditi je na aerodromu ili je potrebno aplicirati u konzulatu. Provjerite prije putovanja ukoliko planirate duži ostanak.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Srbije vizu za Madagaskar mogu dobiti na aerodromu, po dolasku u zemlju. Potrebno je da pasoš važi 6 meseci nakon planiranog odlaska. Neophodno je imati povratnu kartu koja pokazuje da je planirani datum napuštanja Madagaskara u roku od 90 dana.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Srbije vizu za Madagaskar mogu dobiti na aerodromu, po dolasku u zemlju.
Adresa: Viza se vadi na aerodromu. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR, Via Riccardo Zandonai 84/a, 00194 Rome-Italy; tel.: 3630-7797, 3630-0183; fax: 32-94-306; radno vreme: pon-pet 9h-17h.
Napomena: Potrebno je da pasoš važi 6 meseci nakon planiranog odlaska. Neophodno je imati povratnu kartu koja pokazuje da je planirani datum napuštanja Madagaskara u roku od 90 dana.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Trošak: -
Trajanje: 90 dana
Datum unosa: 13. 9. 2014
Dokumenta: -
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Za turistički boravak: Pasoš, dve fotografije formata za pasoš, povratna karta na uvid. Pasoš mora imati bar jednu praznu stranu.
Trošak: 95 dolara.
Trajanje: 90 dana. Viza je za više ulazaka.
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Adresa: Veleposlanstvo Republike Madagaskar u Rimu Tel: 0039 6 36307797, 36300183 Fax: 0039 6 3294306 ambamad-rm@flashnet-it.netclub.mg ambamad@hotmail.com
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Hrvatski državljani vizu za Madagaskar mogu dobiti po dolasku, na aerodromu, za boravak do 90 dana.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Hrvatski državljani mogu dobiti vizu po dolasku na granici, za boravak do 90 dana.
Trošak: -
Trajanje: -
Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore mogu dobiti vizu za Madagaskar na aerodromu po dolasku u zemlju. Morate imati povratnu kartu.
Adresa: Ambasada Republike Madagaskar u Rimu Tel: 0039 6 36307797, 36300183 Fax: 0039 6 3294306 ambamad-rm@flashnet-it.netclub.mg ambamad@hotmail.com
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore mogu dobiti vizu za Madagaskar na aerodromu po dolasku u zemlju.
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Adresa: Ambasada Madagaskara Adresa ambasade: Via Ricardo Zandonai 84/A 00194 Roma, Italia Telefon: + 39 06 3630 7797.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljani Crne Gore mogu dobiti vizu za Madagaskar na aerodromu, po dolasku u zemlju.
Napomena: -
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Madagaskara Adresa ambasade: Via Ricardo Zandonai 84/A 00194 Roma, Italia Telefon: + 39 06 3630 7797.
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Madagaskara u Rimu, Italija.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -