Dokumenta

Državljanima Srbije potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu i Berlinu. Za svaki slučaj, pre apliciranja kontaktirajte ambasadu i proverite podatke.

Viza za Liberiju u ambasadi u BERLINU:

- pasoš važenja najmanje još 6 meseci
- popunjen obrazac za vizu
- jedna fotografija veličine za pasoš
- pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu
- Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- Putno zdravstveno osiguranje
- Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Nemačke

Viza za Liberiju u ambasadi u BRISELU:

- pasoš koja važi još minimum 6 mjeseci
- dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- dve fotografije veličine za pasoš
- dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf
- dokazi o finansijskim sredstvima
- pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca
- dokaz o uplati takse na račun ambasade

Državljanima Hrvatske potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekom od liberijskih veleposlanstava. Za svaki slučaj, prije apliciranja kontaktirajte veleposlanstvo i provjerite podatke.

Viza za Liberiju u veleposlanstvu u BERLINU:

- putovnica važenja najmanje još 6 meseci
- popunjen obrazac za vizu
- jedna fotografija veličine za putovnicu
- pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu
- Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- Putno zdravstveno osiguranje
- Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Njemačke

Viza za Liberiju u veleposlanstvu u BRISELU:

- putovnica koja važi još minimum 6 mjeseci
- dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- dvije fotografije veličine za putovnicu
- dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf
- dokazi o finansijskim sredstvima
- pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca
- dokaz o uplati takse na račun veleposlanstva

Državljanima Bosne i Hercegovine potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu i Berlinu. Za svaki slučaj, prije apliciranja kontaktirajte ambasadu i provjerite podatke.

Viza za Liberiju u ambasadi u BERLINU:

- pasoš važenja najmanje još 6 mjeseci
- popunjen obrazac za vizu
- jedna fotografija veličine za pasoš
- pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu
- Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- Putno zdravstveno osiguranje
- Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Njemačke

Viza za Liberiju u ambasadi u BRISELU:

- pasoš koja važi još minimum 6 mjeseci
- dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- dvije fotografije veličine za pasoš
- dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf
- dokazi o finansijskim sredstvima
- pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca
- dokaz o uplati takse na račun ambasade

Državljanima Crne Gore potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu i Berlinu. Za svaki slučaj, prije apliciranja kontaktirajte ambasadu i provjerite podatke.

Viza za Liberiju u ambasadi u BERLINU:

- pasoš važenja najmanje još 6 mjeseci
- popunjen obrazac za vizu
- jedna fotografija veličine za pasoš
- pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu
- Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- Putno zdravstveno osiguranje
- Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Njemačke

Viza za Liberiju u ambasadi u BRISELU:

- pasoš koja važi još minimum 6 mjeseci
- dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice
- dvije fotografije veličine za pasoš
- dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf
- dokazi o finansijskim sredstvima
- pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca
- dokaz o uplati takse na račun ambasade

Trošak

Brisel: 100 €

Berlin:
TRAJANJE OBIČNO EKSPRES
Jedan ulazak do 90 dana 75 € 125 €
Multi 1 godina 150 € 200 €
Multi 2 godine 300 € 350 €

Brisel: 100 €

Berlin:
TRAJANJE OBIČNO EKSPRES
Jedan ulazak do 90 dana 75 € 125 €
Multi 1 godina 150 € 200 €
Multi 2 godine 300 € 350 €

Brisel: 100 €

Berlin:
TRAJANJE OBIČNO EKSPRES
Jedan ulazak do 90 dana 75 € 125 €
Multi 1 godina 150 € 200 €
Multi 2 godine 300 € 350 €

Trošak
Brisel: 100 €

Berlin:
TRAJANJE OBIČNO EKSPRES
Jedan ulazak do 90 dana 75 € 125 €
Multi 1 godina 150 € 200 €
Multi 2 godine 300 € 350 €

Trajanje

90 dana - 2 godine

90 dana - 2 godine

90 dana - 2 godine

90 dana - 2 godine

Adresa

Ambasada Liberije u Briselu
50 Avenue du Château,
1081 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 411 01 12
Fax +32 (0)2 411 09 12
E-mail: info@embassyofliberia.be
URL: www.embassyofliberia.be
Radno vrijeme
Pon-Pet
9.30-12 i 14-17


Ambasada Republike Liberije u Berlinu
Tel: 0049 30 26 39 11 94
Fax: 0049 30 26 39 48 93
E-Mail: info@liberiaembassygermany.de
www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

Veleposlanstvo Liberije u Briselu
50 Avenue du Château,
1081 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 411 01 12
Fax +32 (0)2 411 09 12
E-mail: info@embassyofliberia.be
URL: www.embassyofliberia.be
Radno vrijeme
Pon-Pet
9.30-12 i 14-17


Veleposlanstvo Republike Liberije u Berlinu
Tel: 0049 30 26 39 11 94
Fax: 0049 30 26 39 48 93
E-Mail: info@liberiaembassygermany.de
www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

Ambasada Liberije u Briselu
50 Avenue du Château,
1081 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 411 01 12
Fax +32 (0)2 411 09 12
E-mail: info@embassyofliberia.be
URL: www.embassyofliberia.be
Radno vrijeme
Pon-Pet
9.30-12 i 14-17


Ambasada Republike Liberije u Berlinu
Tel: 0049 30 26 39 11 94
Fax: 0049 30 26 39 48 93
E-Mail: info@liberiaembassygermany.de
www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

Ambasada Liberije u Briselu
50 Avenue du Château,
1081 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 411 01 12
Fax +32 (0)2 411 09 12
E-mail: info@embassyofliberia.be
URL: www.embassyofliberia.be
Radno vrijeme
Pon-Pet
9.30-12 i 14-17


Ambasada Republike Liberije u Berlinu
Tel: 0049 30 26 39 11 94
Fax: 0049 30 26 39 48 93
E-Mail: info@liberiaembassygermany.de
www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Rok za izdavanje turističke vize je 7 dana.

Ambasada Liberije u Berlinu dopušta slanje dokumenata poštom ili kurirskom službom, bez ličnog prisustva. Počev od 1. novembra 2018. sve vizne aplikacije koje se šalju poštom moraju sadržati adresiran koverat za povratno slanje. Aplikanti koji žive van Nemačke i nisu u stanju pojaviti se lično moraju uplatiti dodatnih 15 EUR po pasošu za troškove povratnog slanja. Ambasada više ne prihvata poštanske markice! Molimo vas da ne šaljete novac u koverti, on se uplaćuje na račun.

Rok za izdavanje turističke vize je 7 dana.

Veleposlanstvo Liberije u Berlinu dopušta slanje dokumenata poštom ili kurirskom službom, bez ličnog prisustva. Počev od 1. 11. 2018. sve vizne aplikacije koje se šalju poštom moraju sadržati adresiran koverat za povratno slanje. Aplikanti koji žive van Njemačke i nisu u stanju pojaviti se lično moraju uplatiti dodatnih 15 EUR po putovnici za troškove povratnog slanja. Veleposlanstvo više ne prihvata poštanske markice! Molimo vas da ne šaljete novac u koverti, on se uplaćuje na račun.

Rok za izdavanje turističke vize je 7 dana.

Ambasada Liberije u Berlinu dopušta slanje dokumenata poštom ili kurirskom službom, bez ličnog prisustva. Počev od 1. novembra 2018. sve vizne aplikacije koje se šalju poštom moraju sadržati adresiran koverat za povratno slanje. Aplikanti koji žive van Njemačke i nisu u stanju pojaviti se lično moraju uplatiti dodatnih 15 EUR po pasošu za troškove povratnog slanja. Ambasada više ne prihvata poštanske markice! Molimo vas da ne šaljete novac u koverti, on se uplaćuje na račun.

Ambasada Liberije u Berlinu dopušta slanje dokumenata poštom ili kurirskom službom, bez ličnog prisustva. Počev od 1. novembra 2018. sve vizne aplikacije koje se šalju poštom moraju sadržati adresiran koverat za povratno slanje. Aplikanti koji žive van Njemačke i nisu u stanju pojaviti se lično moraju uplatiti dodatnih 15 EUR po pasošu za troškove povratnog slanja. Ambasada više ne prihvata poštanske markice! Molimo vas da ne šaljete novac u koverti, on se uplaćuje na račun.

Rok za izdavanje turističke vize je 7 dana.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu i Berlinu. Za svaki slučaj, pre apliciranja kontaktirajte ambasadu i proverite podatke. Viza za Liberiju u ambasadi u BERLINU: - pasoš važenja najmanje još 6 meseci - popunjen obrazac za vizu - jedna fotografija veličine za pasoš - pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu - Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - Putno zdravstveno osiguranje - Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Nemačke Viza za Liberiju u ambasadi u BRISELU: - pasoš koja važi još minimum 6 mjeseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dvije fotografije veličine za pasoš - dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun ambasade
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu i Berlinu. Za svaki slučaj, pre apliciranja kontaktirajte ambasadu i proverite podatke. Potrebno je sledeće: - pasoš koji važi još minimum 6 meseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dve fotografije veličine za pasoš - dva popunjena obrasca http://www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun ambasade Viza za Liberiju u veleposlanstvu u BERLINU: - putovnica važenja najmanje još 6 meseci - popunjen obrazac za vizu - jedna fotografija veličine za putovnicu - pozivno pismo ILI dokaz o sponzorstvu ILI nedavna potvrda iz banke kao dokaz o finansijskom statusu - Dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - Putno zdravstveno osiguranje - Lično prisustvo ILI telefonski intervju ukoliko živite van Njemačke Viza za Liberiju u veleposlanstvu u BRISELU: - putovnica koja važi još minimum 6 mjeseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dvije fotografije veličine za putovnicu - dva popunjena obrasca www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun veleposlanstva
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu. Za svaki slučaj, pre apliciranja kontaktirajte ambasadu i proverite podatke. Potrebno je sledeće: - pasoš koji važi još minimum 6 meseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dve fotografije veličine za pasoš - dva popunjena obrasca http://www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun ambasade
Trošak: 100 €
Trajanje: 3 meseca sa jednim ulaskom Belfius Bank Account number : 088-2143403-86 IBAN number : BE78 0882 1434 0386 BIC : GKCCBEBB
Adresa: 50 Avenue du Château, 1081 Brussels, Belgium Tel: +32 (0)2 411 01 12 Fax +32 (0)2 411 09 12 E-mail: info@embassyofliberia.be URL: www.embassyofliberia.be Radno vreme Pon-Pet 9.30-12 i 14-17
Napomena: Rok za izdavanje turističke vize je nedelju dana.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: Državljanima Srbije potrebna je viza za Liberiju. Može se zatražiti u nekoj od liberijskih ambasada. Navodimo podatke za Ambasadu Liberije u Briselu. Potrebno je sledeće: - pasoš koji važi još minimum 6 meseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dve fotografije veličine za pasoš - dva popunjena obrasca http://www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun ambasade
Datum unosa: 29. 8. 2014
Dokumenta: - pasoš koji važi još minimum 6 meseci - dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice - dve fotografije veličine za pasoš - dva popunjena obrasca http://www.embassyofliberia.be/visaform.pdf - dokazi o finansijskim sredstvima - pozivno pismo sa imenom i kontakt podacima pozivaoca - dokaz o uplati takse na račun ambasade
Trajanje: 3 meseca sa jednim ulaskom
Napomena: Rok za izdavanje turističke vize je nedelju dana. Belfius Bank Account number : 088-2143403-86 IBAN number : BE78 0882 1434 0386 BIC : GKCCBEBB
Datum unosa: 21. 5. 2014
Dokumenta: Samo pasoš
Trošak: oko 35 $
Trajanje: 30 dana
Adresa: Embassy of the Republic Of Liberia, Av. Du Chateau 50, 1080 Bruxelles, Belgique; Tel.: +322/ 411 0112; Fax: +322/411 0912
Napomena: Viza se izdaje odmah

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Napomena: Rok za izdavanje turističke vize je 7 dana. Veleposlanstvo Liberije u Berlinu dopušta slanje dokumenata poštom ili kurirskom službom, bez ličnog prisustva. Počev od 1. novembra 2018. sve vizne aplikacije koje se šalju poštom moraju sadržati adresiran koverat za povratno slanje. Aplikanti koji žive van Njemačke i nisu u stanju pojaviti se lično moraju uplatiti dodatnih 15 EUR po putovnici za troškove povratnog slanja. Veleposlanstvo više ne prihvata poštanske markice! Molimo vas da ne šaljete novac u koverti, on se uplaćuje na račun.
Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Veleposlanstvo Republike Liberije u Berlinu Tel: 0049 30 26 39 11 94 Fax: 0049 30 26 39 48 93 E-Mail: info@liberiaembassygermany.de
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Republike Liberije u Berlinu Tel: 0049 30 26 39 11 94 info@liberiaembassygermany.de
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 1. 2019
Dokumenta: -
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Ambasada Liberije u Briselu, Belgija. Adresa: Av. du Chateau, 50, 1080 Brussels, Belgium Telefon: + 322 411 0112; +322 414 7317
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Obična putna isprava: DA Diplomatska putna isprava: DA Službena putna isprava: DA Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Liberije u Briselu, Belgija.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -