Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za Tunis.

Državljanima Hrvatske viza nije potrebna za turističku posjetu Tunisu

Državljanima Bosne i Hercegovine viza nije potrebna za turističku posjetu Tunisu.

Državljanima Crne Gore nije potrebna viza za Tunis

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana

90 dana

90 dana

90 dana

Adresa

Ambasada Republike Tunis, Vase Pelagića 19, Beograd, +381 (0)11 3691 961

Iblerov trg 9
Zagreb

Tel: +385 98 708 564, +385 1 46 15 068
Fax: 4619 566

Sieveringer Str. 187
1190 Beč
AUSTRIJA

Tel: 00 43 1 44 02 144 / 148
Fax: 00 43 1 58 15 592

Za građane BiH nadležna je Ambasada Republike Tunis u Beču:

Sieveringerstrasse 187
1190 Vienna

Tel: 0043 1 44 02 144/148
Fax: 0043 1 581 5592

Mail: at.vienne@aon.at

Radno vrijeme: Ambasada od ponedjeljka do petka od 09 do 16 sati
Konzularno: od utorka do petka od 09 do 13 sati

Ambasada Tunisa

Adresa: Vase Pelagića br. 19, Beograd, Republika Srbija

Tel: +381 11 3691 961
at.belgrade@sbb.rs

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Ako idete na duži period u Tunis, pozovite ambasadu telefonom radi dodatnih informacija.

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 19. 5. 2018
Dokumenta: Državljanima Bosne i Hercegovinenije potrebna viza za Tunis.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 20. 5. 2018
Dokumenta: Viza nije potrebna za turističku posjetu
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 2. 2019
Dokumenta: Viza nije potrebna za turističku posjetu
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 19. 5. 2018
Dokumenta: Potrebna dokumenta: 1. Formular za vizu, uredno popunjen na engleskom ili francuskom jeziku i na drugoj stranici potpisan, sa Vašom slikom zalijepljenom na prvoj stranici (mailom ili telefonski zatražite formular) 2. skeniran pasoš (prva strana pasosa sa licnim podacima) 3. uvjerenje o zaposlenju prevedeno na engleski ili francuski jezik 4. pozivno pismo na engleskom ili francuskom jeziku
Trošak: 40 eura. Plaća se pri preuzimanju vize. Na aerodromu: oko 70 eura.
Trajanje: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Tunisa u Beogradu. Dokumenta se mogu dostaviti i e-mailom (at.belgrade@sbb.rs). Po dobijanju obavještenja da ste vizu dobili potrebno je da dostavite Vaš pasoš u Ambasadu Tunisa. Vizu može preuzeti neko u Vaše ime, ukoliko prethodno obavijestite Ambasadu o tome. Postupak traje oko dvije nedjelje, iako kažu da je potrebno dostaviti dokumenta najmanje 10 dana prije. Viza se može dobiti i na aerodromu, ali se ne preporučuje. Velike su šanse da Vam je ne izdaju ili da postupak traje više sati. Pritom, i viza košta više.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Tunisa u Beogradu. Dokumenta se mogu dostaviti i e-mailom (at.belgrade@sbb.rs). Po dobijanju obavještenja da ste vizu dobili potrebno je da dostavite Vaš pasoš u Ambasadu Tunisa. Vizu može preuzeti neko u Vaše ime, ukoliko prethodno obavijestite Ambasadu o tome. Postupak traje oko dvije nedjelje, iako kažu da je potrebno dostaviti dokumenta najamnje 10 dana prije. Viza se može dobiti i na aerodromu, ali se ne preporučuje. Velike su šanse da Vam je ne izdaju ili da postupak traje više sati. Pritom, i viza košta više.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Tunisa u Beogradu. Dokumenta se mogu dostaviti i e-mailom (at.belgrade@sbb.rs). Po dobijanju obavestenja da ste vizu dobili potrebno je da dostavite vas pasos u Ambasadu Tunisa. Vizu može preuzeti neko u Vaše ime, ukoliko prethodno obavijestite Ambasadu o tome. Postupak traje oko dvije nedjelje, iako kažu da je potrebno dostaviti dokumenta najamnje 10 dana prije. Viza se može dobiti i na aerodromu, ali se ne preporučuje. Velike su šanse da Vam je ne izdaju ili da postupak traje više sati. Pritom, i viza košta više.
Datum unosa: 23. 7. 2014
Adresa: Ambasada Tunisa Adresa: Vase Pelagića br. 19, Beograd, Republika Srbija Tel: +381 11 3691 961
Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: Potrebna dokumenta: 1. Formular za vizu, uredno popunjen na engleskom ili francuskom jeziku i na drugoj stranici potpisan, sa Vašom slikom zalepljenom na prvoj stranici (mailom ili telefonski zatražite formular) 2. skeniran pasos (prva strana pasosa sa licnim podacima) 3. uverenje o zaposlenju prevedeno na engleski ili francuski jezik 4. pozivno pismo na engleskom ili francuskom jeziku
Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: Potrebna dokumenta: 1. Formular za vizu, uredno popunjen na engleskom ili francuskom jeziku i na drugoj stranici potpisan, sa Vašom slikom zalepljenom na prvoj stranici (mailom ili telefonski zatražite formural) 2. skeniran pasos (prva strana pasosa sa licnim podacima) 3. uverenje o zaposlenju prevedeno na engleski ili francuski jezik 4. pozivno pismo na engleskom ili francuskom jeziku
Datum unosa: 23. 7. 2014
Dokumenta: Potrebna dokumenta: 1. Formular za vizu, uredno popunjen na engleskom ili francuskom jeziku i na drugoj stranici potpisan, sa vasom slikom zalepljenom na prvoj stranici (mailom ili telefonski zatražite formural) 2. skeniran pasos (prva strana pasosa sa licnim podacima) 3. uverenje o zaposlenju prevedeno na engleski ili francuski jezik 4. pozivno pismo na engleskom ili francuskom jeziku
Datum unosa: 1. 7. 2014
Dokumenta: -
Adresa: -