Dokumenta

Viza se dobija isključivo preko jedne od ovlašćenih agencija kod kojih se mora uplatiti aranžman. Poželjno je proveriti na www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator ili preko dechen@tourism.gov.bt da li je agencija ovlašćena ili ne. Za vizu je potrebno preko agencije poslati fotografiju i platiti taksu. Obrada zahteva traje 72h. Na ulasku u Butan se pokazuje potvrda o dobijanju vize nakon čega se dobija nalepnica u pasoš.

-

-

-

Trošak

$40 za vizu + $250 za svaki dan boravka što je obavezna fiksna dnevna tarifa (Minimum Daily Package).

Plaćanje se obavezno vrši transferom na sledeći način tcb.cms.ebizity.net/attachments/tcb_100813_final-finality-of-guide.pdf

Doplata za tarifu za samostalnog putnika je $40 dnevno a za dvoje je $30 dnevno.
Deca do 5 godina ne plaćaju dnevnu tarifu a deca od 6-12 godina plaćaju 50% na tarifu i umanjuje se za iznos nadoknade za održivi turizam. Redovni studenti mlađi od 25 godina imaju popust od 25% na iznos nadoknade za održivi turizam. Grupe iznad 11 ljudi imaju popust 50% za jednu osobu na iznos dnevne tarife a grupe iznad 16 ljudi imaju pravo na 100% popusta za jednu osobu. Nakon 8 noćenja popust na nadoknadu za održivi turizam je 50% dok je nakon 14 noćenja nadoknada umanjena 100% (ovaj popust ne važi za decu i studente koji već koriste popust).

Provizija agencije je dodatnih 10%.

Minimum Daily Package uključuje smeštaj u hotelu sa 3 zvezdice, sve obroke (na dan odlaska samo doručak), vodiča, prevoz i opremu za kampovanje kao i sve takse i naknadu za održivi turizam (65$). Van sezone tarifa iznosi $200.

www.tourism.gov.bt/plan/minimum-daily-package
www.tourism.gov.bt/plan/discounts

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

-

-

Embassy of Bhutan in Paris
2, Rue d'Enghien
75010 Paris, France

fpommaret@aol.com

Ambasada Indije u Beogradu

Adresa: Ljutice Bogdana br.8, Beograd

Telefon: + 381 11 2661 029

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Sve informacije u vezi viza se mogu dobiti preko "Tourism Council of Bhutan" +975-2-323251 info@tourism.gov.bt

Informacije se mogu dobiti na sajtu www.abto.org.bt

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.

Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Indije.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 25. 7. 2014
Dokumenta: -
Trošak: -
Napomena: Sve informacije u vezi viza se mogu dobiti preko "Tourism Authority of Bhutan" (TAB) Tel: + 999752/ 23 251, 52; Fax: + 999752/ 23 695

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -