Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Japan za boravak do 90 dana.

Viza nije potrebna za turističku posjetu.

Za turističku posjetu

Podnosilac mora dostaviti:
Važeći pasoš sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu
Jedan obrazac za prijavu [PDF]
Jednu sliku 45mm×45mm za pasoš, ne stariju od 6 mjeseci, koju treba priložiti uz obrazac za prijavu. Slika mora biti zalijepljena na obrazac za prijavu. Molimo da ne koristite spajalicu ili traku za lijepljenje.
Avionsku kartu sa jednom kopijom ili potvrdu rezervacije koju je izdala avio-kompanija ili neka od poznatih putničkih agencija.
Dokument kojim se potvrđuje da osoba može snositi sve troškove nastale tokom boravka. (izvod iz banke, itd).

Podnosilac zahteva prilaže:

(1) Aplikacioni formular;
(2) Fotografija veličine 4,5cm x 4,5cm na beloj pozadini bez naočara;
(3) Važeći pasoš sa najmanje dve neiskorišćene stranice;
(4) Plan boravka (napisan na engleskom jeziku u slobodnoj formi, mesto prenoćišta);
(5) Fotokopiju karte ili potvrdu rezervacije (kompjuterski izvod);
(6) Potvrdu o sredstvima za finansiranje boravka (potvrda iz banke o stanju na računu).

Trošak

-

-

VIZA (od 01.04.2014.) (KM)
Jednokratna, ulazno-izlazna VIZA 46.-
Višekratna, ulazno-izlazna VIZA 92.-
Tranzitna VIZA 11.-

Cene viza za 2018. godinu (1. april 2018. ~ 31. mart 2019. godine) su:
Jednokratna.............. 2,950 dinara
Viza za više ulazaka.. 5,900 dinara
Tranzitna................... 700 dinara

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

Genex apartmani, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd;

Tel. 011/ 301-2800; Fax: 011/ 311-8258;

Sajt ambasade: www.yu.emb-japan.go.jp Sajt MSP-a Japana: www.mofa.go.jp

Radno vreme: radnim danom od 09h-12:30h i 13:30h-17h

Boškovićeva 2
Zagreb

Tel: +385 1 48 70 650
Fax: +385 1 46 67 334
information-culture@zr.mofa.go.jp

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini

Bistrik 9, 71000, Sarajevo

Tel: +387-33-277-500

Fax: +387-33-209-583

e-mail: japanbih@sx.mofa.go.jp

Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:00 – 12:30 i 13:45 – 17:45

Konzularno odeljenje Ambasade Japana
Trešnjinog cveta br.13
11070 Novi Beograd
TEL: 381-11-301-2800
FAX: 381-11-711-2384
e-mail adresa konzulata: consular@s1.mofa.go.jp

Produženje

Ne

-

-

-

Napomena

-

-

Potrebno je između tri dana i jedne sedmice za izdavanje vize.

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu.
Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Japana u Beogradu.


Zahtev za vizu se, u principu, podnosi lično.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Produženje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 10. 2018
Dokumenta: -
Trošak: -
Adresa: Bistrik 9 Sarajevo Tel: + (387 33) 209 580, + (387 33) 277 580 japanbih@sx.mofa.go.jp Radno vrijeme: Ponedjeljak - četvrtak, 09:00 – 12:30 i 13:45 – 17:45
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 16. 10. 2018
Dokumenta: -
Datum unosa: 16. 10. 2018
Trošak: Troskovi izdavanja vize iznose 2,650 dinara i placaju se u tacnom iznosu u ambasadi.
Adresa: Trešnjinog cveta br.13 Ambasada Japana 11070 Novi Beograd Tel: +381-11-30-12-800 Fax: +381-11-71-18-258 Email: info@s1.mofa.go.jp Radno vreme: 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 časova (Ponedeljak - Petak osim praznicima)
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Japana u Beogradu. Neophodno je licno prisustvo aplikanta. Drzavljanima Crne Gore vizu izdajemo u jednom danu, potrebno je da dodjete do 10:00h u ambasadu da bi viza mogla da bude izdata istog dana u poslepodnevnim casovima. Nakon sto ih prikupite, posaljite ih na mejl radi provere, nakon cega ce vam biti zakazan termin za predaju dokumenata.
Datum unosa: 16. 10. 2018
Adresa: Trešnjinog cveta br.13 11070 Novi Beograd Tel: +381-11-30-12-800 Fax: +381-11-71-18-258 Email: info@s1.mofa.go.jp Radno vreme: 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 časova (Ponedeljak - Petak osim praznicima)
Datum unosa: 4. 10. 2016
Adresa: Ambasada Japana u Beogradu, Republika Srbija. Genex Apartmani, Vladimira Popovića 6 Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 3012 80.
Datum unosa: 20. 8. 2014
Trošak: -
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Japana u Beogradu.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -