Dokumenta

Pasoš, dve fotografije. Odštampana prijava sa www.online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa bi trebalo da ubrza postupak

-

-

-

Trošak

za trajanje vize od 15 dana - 25$, za 30 dana- 40$, za 90 dana- 100$ (Primaju i euro, ali ne primaju ni indijske rupije ni nepalske. Najbolje imati spremne dolare pre dolaska u nepal)

-

-

-

Trajanje

najviše 3 meseca

-

-

-

Adresa

Mesto vađenja vize: Konzulat, ili na granici. Viza se može dobiti i na aerodromu.

Nema ambasada u Srbiji, najbliži konzulati su u Ljubljani i Beču. Najbliža ambasada je u Berlinu - www.nepalembassy-germany.com

81, Rue de la Servette
1202 Genéve
ŠVICARSKA
Tel: 00 41 0 22 733 2600
Fax: 00 41 0 22 733 2722

Avenue Brugmann, 210, 1050 Brussels, Belgium
Tel: 0032 2 346 26 58, 0032 2 346 66 38

embn@skynet.be

Ambasada Nepala
Adresa: Guerickestrasse 27, 2ieme Etage, 10587 Berlin, Njemačka.
Telefon: + 4938 3435 9920.

Produženje

Maksimalni boravak u Nepalu je 150 dana tokom kalendarske godine 1 januar - 31 decembar

-

-

-

Napomena

Tranzitna viza za putnike koji prolaze kroz Nepal na putu ka drugoj zemlji je besplatna za period od 48h (dozvoljava jedno noćenje) i može se dobiti uz potvrdu leta

90 dana USD 125

-

-

Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu (sve vrste putnih isprava)
Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Nepala u Berlinu, Njemačka.

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 29. 6. 2016
Napomena: Tranzitna viza za putnike koji prolaze kroz Nepal na putu ka drugoj zemlji je besplatna za period od 48h (dozvoljava jedno noćenje) i može se dobiti uz potvrdu leta
Datum unosa: 13. 5. 2016
Trajanje: najviše 2 meseca
Adresa: Mesto vađenja vize: Konzulat, ili na granici (u kom slučaju je neophodna registracija u miliciji). Viza se može dobiti i na aerodromu. Nema ambasada u Srbiji, najbliži konzulati su u Ljubljani i Beču. Najbliža ambasada je u Berlinu - http://www.nepalembassy-germany.com
Produženje: Da, do 120 dana. Plaća se u zavisnosti od dužine ostanka
Datum unosa: 13. 5. 2016
Adresa: Mesto vađenja vize: Konzulat, ili na granici (u kom slučaju je neophodna registracija u miliciji). Viza se može dobiti i na aerodromu. Nema ambasada u Srbiji, najbliži konzulati su u Ljubljani i Beču. Pogledati sajt http://www.nepalembassy-germany.com. Na sajtu http://www.immi.gov.np/visa/provisional-visa-arrangement-fee možete se informisati o vrstama i cenama viza za Nepal.
Datum unosa: 21. 8. 2014
Dokumenta: Pasoš, dve fotografije
Napomena: Viza je besplatna za ostanak do 3 dana.
Datum unosa: 22. 5. 2014
Trošak: za trjanje vize od 15 dana - 25$, za 30 dana- 40$, za 90 dana- 100$ (Primaju i euro, ali ne primaju ni indijske rupije ni nepalske. Najbolje imati spremne dolare pre dolaska u nepal)

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -
Napomena: -